spása celého světa

Sami to neuneseme

3. dubna – 8. dubna 2022

Neděle

Stejně jako je spasení jednou kolektivní realitou, tak je i zlo vždy kolektivní.
—Richard Rohr

Pondělí

František a Klára z Assisi měli naprostou důvěru, že Ježíšova křížová cesta nemůže a nebude špatná. Věřili, že Ježíšova cesta je cestou solidarity a společenství pro celý svat, který skutečně pomíjí a umírá.
—Richard Rohr 

Úterý

Dvakrát do roka pozastavujeme denní meditace, abychom vás požádali o podporu. Pokud jste byli těmito meditacemi ovlivněni, zvažte prosím darování. Jakákoli částka je oceňována, aby nám pomohla udržet tyto zprávy přístupné všem. Hluboce si vážíme vašeho partnerství a podpory. 

Středa

V láskyplné solidaritě každý z nás nese to, co je naše, / nespravedlivou tíhu ukřižování, / v očekávání na Boží proměnu.
—Richard Rohr 

Čtvrtek

Uprostřed krizí nám solidarita vedená vírou umožňuje překládat Boží lásku do naší globalizované kultury, nikoli stavěním věží nebo zdí. ale prolínáním komunit a udržováním procesů růstu, které jsou skutečně lidské a pevné. —Papež František 

Pátek

Solidarita je láska překračující hranice vytyčené sebestředností, aby vstoupila do situace druhého, za účelem vzájemného vztahu a boje, který nás všechny uzdravuje a ustanovuje milované Boží společenství.
—Stephanie Spellersová

Trénink čtrnáctého týdne

Duchovní praxe pro krizi

Reverentka Dr. Barbara Holmesová nám nabízí pastorační útěchu a prorockou výzvu v dobách krizí:

Krize začíná bez varování, boří naše předpoklady o fungování světa a mění náš příběh i příběhy našich bližních. Realita, která nám byla tak důvěrně známá, je náhle pryč a my nevíme, co se děje. Nerozumíme tomu a tak si vše vysvětlujeme po svém. Jsme znepokojeni nedostatkem kontroly a proto si vykouzlíme teorie, které naši úzkost utlumí. Pravdou je, že žijeme na tajemné planetě s jinými živými bytostmi, jejichž nitro a duchovní realita jsou mimo náš kognitivní dosah.

Jedna z kontemplativních technik

 Ztělesněné kontemplativní praktiky nám umožňují čelit výzvám, které krize přinášejí do našich životů. Dnes vás zveme, abyste vyzkoušeli jednu nebo více z těchto praktik navržených Dr. Holmesem: 

1. Zhluboka se nadechněte a třikrát pomalu vydechněte. 
2. Vaši předkové přežili mnoho krizí. Jaké krize v jejich době vyžadovaly společnou reakci? 
3. Jaká krize v současnosti vyžaduje společnou reakci? 
4. Posaďte se na deset minut. Vnímejte “starosti tohoto světa”. Zhluboka dýchejte, vydechujte svůj pocit bezmoci, vdechujte sílu Elly Bakerové (poz.př.:afroamerická aktivistka za lidská práva), usměrňujte tiché odhodlání Rosy Parksové (poz.př.: aktivistka za práva černochů). (Podle potřeby nahraďte jinými příklady, ale zahrňte jeden příklad z kulturní komunity, která není vaší vlastní.)
5. Vzpomeňte si na nějaký příklad útlaku vůči jiné kulturní skupině. 
◦ K čemu, pokud vůbec k něčemu, jste se cítili být povoláni jako příznivci? Udělali jste to? Pokud jste v reakci na krizi něco udělali, co jste udělali a co se v důsledku toho stalo? …. 
◦ Kdyby se vaše komunita ocitla v ohrožení, jakou pomoc byste potřebovali nebo chtěli?

Prameny:

Experience a version of this practice through video and sound.

Barbara A. Holmes, Crisis Contemplation: Healing the Wounded Village (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2021), 19, 37.

Image credit: Jenna Keiper, Wire (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Paul Thompson, Untitled Icons (detail), 2021, video still, New Mexico. Jenna Keiper, Wire II (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: When the weight of the suffering of the world closes around us, we can easily feel suffocated from the grief and pain. What would happen if in these moments we reached out to connect with others? In grief and pain, together. Not alone. Together.