Trojice

Shrnutí týdenního rozjímání o Trojic

9. ledna – 14. ledna 2022

Neděle

Jestliže přijmeme Trojici jako skutečný vztah daleko lépe se nám pak bude vnímat svět vědy. Takto nazíraná trojice pomůže nahlédnout samotné jádro – jak atomů tak ekosystémů až po galaxie. Tvar vesmíru je tvarem Boha!
—Richard Rohr

Pondělí

Jakmile hledáme Ježíše mimo dynamiku Trojice, škodíme sobě i Jemu. Ježíš nikdy nepůsobil jako nezávislé “já”, ale vždy a pouze jako “ty” ve vztahu ke svému Otci a k Duchu svatému. Bůh je láska, což je vlastně láska sama.
—Richard Rohr

Úterý

Můžeme doufat, že Duch svatý je naším vnitřním kompasem, který nás směřuje přes všechnu naši hloupost a chyby k oné hluboké vnitřní intuici, že jsme synové a dcery Boží. Bez ohledu na to, jak jsme ztraceni v tomto světě, kompas nás vede zpět “domů” – k lásce, k setkání, ke smysluplnému vztahu s Někým nebo jakkoliv to budete nazývat , vede nás k naší duši.
—Richard Rohr

Středa

Trojice je nekonečné vylévání a nekonečné znovu doplňování. Může být vnímána pouze jako neustálý tok, jako komunita, jako vztah, jako vnitřní spojení.
—Richard Rohr

Čtvrtek

Lidská osoba roste dozrává a je více posvěcována a to do té míry, do jaké míry je ochotná vstupovat do vztahů, jak se sebe vydává, aby žila ve společenství s Bohem, s druhými a se všemi tvory. Takto získává onu trojiční dynamiku, kterou lidem Bůh vtiskl, když byli stvořeni.
—Papež František

Pátek

Všude tam, kde se lidské srdce uzdraví, kde získává podporu spravedlnost, kde zavládne mír, nebo kde je snaha o ekologickou ochranu prostředí, tam už lidské a pozemské společenství odráží částečný obraz trojičního Boha.
—Elizabeth Johnsonová

Experience a version of this practice through video and sound.

Judy Cannato, Field of Compassion: How the New Cosmology Is Transforming Spiritual Life (Notre Dame, IN: Sorin Books, 2010), 170, 171, 179. 

Image credit: Brian McLaren, Untitled 4-6 (detail), 2021, photograph, United States. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to Brian McLaren as part of an exploration into contemplative photography. His photos are featured here in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: Trinity is the mystery of deep, abiding relationship. Each of the organisms in these photos reflect different forms but share the same source, providing benefits to the others. They are intricately related in their shared ecosystem.