Trojice

Žít jako Trojice

Cesta k reformě – cíle

Teoložka Elizabeth Johnsonová si představuje, jak by “revidovaná trinitární teologie” mohla reformovat církev i naše osobní křesťanské životy.

V Ježíšově životě i v jeho podobenstvích pozorujeme, že Boží vláda je vedena milostivým pravidlem spasitelné Lásky a společenství. Na místě , kde se stýká Boží vůle jak v nebi tak na zemi se vytváří nový druh společenství do kterého jsou zahrnuti i ti nejmenší z bratrů a sester. V takové komunitě je potlačena nerovnost. Boží sebedarování láskou způsobuje, že muž a žena jsou rovnocennými partnery, stejně jako Židé a Řekové. Cílem je spravedlnost, mír a blaho všech tvorů . Pokud nežijeme podle vzoru pravdy o Boží vládě, pak nejspíše zatím nemáme ponětí o tom, kdo je Bůh. Poznání Boha je nemožné, pokud spolu s ním nevstoupíme do života lásky a do láskou spojeného společenství s druhými.

Revize pochopení nauky o trojici?

Revidovaná finitární teologie pomáhá objasnit, že Bůh nelze chápat jako jediného monarchu nebo jako výlučnou a uzavřenou trojici osob. Je nutno také opustit myšlenky, že Bůh, se z dálky na nás dívá jako nezúčastněný, nestranný pozorovatel. Nebo že Boha je nutno nejprve přesvědčovat, aby se začal starat o stvoření. Ne. Takových Bůh totiž neexistuje. To je falešná představa o Bohu, je to jen naše fantazie která nemá nic společného s křesťanskou zkušeností spásy. “Bůh je Láska” a je ve vztahu ke světu podle trojičního vzoru. Pokud se i my nové pravdě přizpůsobíme získáme novou sílu představovat si svět láskyplným způsobem a už nebudeme působit vůči němu násilím.

Spoléhání se na Písmo a tradice, Johnson si představuje soucitné výsledky obnoveného závazku vůči trojičnímu Bohu:  

Náš závazek uzdravit svá srdce skrze Trojici

Smlouva JHVH s Izraelem, služba a život Ježíše Krista a živá pouta společenství vytvořená Duchem zde na zemi jsou jako ikony. Vzory, které nám pomáhají odhalovat nekonečnou, trojjedinou, přirozenost vztahů Boha a jeho orientaci na soucit se světem. Ve světle trojičního Boha můžeme lépe pochopit Ireneovo tvrzení (axiom) [1]: Boží sláva se projevuje ve společenství všech živých věcí. Kdekoli je uzdraveno lidské srdce, tam spravedlnost získává oporu, tam vládne mír, tam je chráněno ekologické prostředí. Kam proniká osvobození, naděje a uzdravení, kde někdo projeví obyčejnou laskavost, třeba podá pohár studené vody nebo daruje knihu dítěti které se touží učit, tam už lidé a celé společenství začalo odrážet obraz trojičního Boha. Přijetím “milosti našeho Pána Ježíše Krista, láskou Boží a společenstvím Ducha Svatého” se totiž zavazujeme k budování budoucnosti, která zahrnuje všechny lidi, kmeny a národy, všechna stvoření země. Boží vláda tak získává další oporu v dějinách.

glory of God is the living human being.”

Elizabeth A. Johnson, Quest for the Living God: Mapping Frontiers in the Theology of God (New York: Continuum, 2007), 223–224. 

Image credit: Brian McLaren, Untitled 4-6 (detail), 2021, photograph, United States. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to Brian McLaren as part of an exploration into contemplative photography. His photos are featured here in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Trinity is the mystery of deep, abiding relationship. Each of the organisms in these photos reflect different forms but share the same source, providing benefits to the others. They are intricately related in their shared ecosystem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.