Trojice

Trojice je Láska

Profesorka Heidi Russell

Profesorka Heidi Russell popisuje způsob, jak mluvit o Trojici jako o Lásce, protože taková slova by mohla moderním křesťanům najít důvěrnější spojení s Bohem.

Potřebujeme získat nové pochopení odpovídající dnešní době

V jednadvacátém století musí být nalezeno nové chápání Trojice. Takové, které křesťanům umožní sladit osobní představu Boha se současným vědeckým světonázorem. Je potřeba, aby se teologie odklonila od konkrétních obrazů Boha, na kterých je Bůh zobrazován jako starý muž na obloze. Používání pojmů jako je bytí nebo osoba v trojiční teologii vedlo příliš často k chápání Boha jako bytosti nebo osoby, nebo dokonce hůř – jako tři bytosti nebo tři osoby. Abychom se posunuli od tendence představovat si Boha podle našich představ, by nám pomohlo, kdybychom slov o bytí či osoby přesunuli více ke konceptu Boha jako Lásky.

Láska v Trojici způsobuje lásku ve všem

První shoda pro obraz Boha nabízí myšlenku, že Trojice je Zdroj Lásky, Slovo Lásky a Duch Lásky. Bůh Otec je Zdroj Lásky protože je původem veškeré lásky, která existuje od počátku. Zdroj veškeré lásky byl zjeven ve Slově Lásky. Svět byl stvořen ve Slově lásky a skrze něj a Slovo lásky bylo přeneseno do světa v osobě Ježíše Nazaretského. Zdroj lásky se neustále projevuje Duchem Lásky, který je přítomen ve světě a působí v srdcích všech věřících, kteří se skrze křesťanské společenství proměňují do těla Kristova. V těle Kristově je pak společenství povoláno žít v trvalé přítomnosti Boha jako Lásky ve světě.

Tvrzení, že Bůh je Trojiční láska nás posouvá k tomu, aby naše vzájemné vztahy získaly možnost zrcadlit božskou, trojiční lásku. Russell cituje papeže Františka :

Laudato si. čl240

Člověk totiž tím více roste, zraje a posvěcuje se, čím více navazuje vztahy a vychází ze sebe, aby žil ve společenství s Bohem, s druhými a se všemi tvory. Tak přijme do svojí existence onen trojiční dynamismus, který do něho vtiskl Bůh na počátku jeho stvoření. Všechno je spojeno. Jsme pozváni k dozrávání ve spiritualitě globální solidarity, která plyne z tajemství Trojice. [1]

Obklopeni Láskou budeme lásku sami vyzařovat

Russell pokračuje:

Můžeme se rozhodnout, že začneme ve svém životě uplatňovat sílící lásku. Budeme jí posilovat. Jak? Tím, že budeme meditovat o Bohu jako o Lásce. Tím, že necháme Boha aby nás Láskou obklopil, aby nechal do nás Lásku vstoupit, a přiměl mne k účasti na rozvíjení Lásky kolem sebe. Prostřednictvím meditativní modlitby se postupně dostaneme k pochopení, jak lásku ve světě projevovat. Naše srdce může doslova změnit naše myšlení. Změna myšlení směrem k Lásce pak změní i naše činy. Nechat růst lásku znamená, změnit vztahy v mém okolí na milující vztahy. O ony pak už způsobí růst vzájemnosti a rovnost i ve světě. 

[1] Pope Francis, Laudato Si’: On Care for Our Common Home, 240. (použit Překlad redakceVatikánského rozhlasu )

Heidi Russell, The Source of All Love: Catholicity and the Trinity (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2017), xvii, 171, 174.

Image credit: Brian McLaren, Untitled 4-6 (detail), 2021, photograph, United States. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to Brian McLaren as part of an exploration into contemplative photography. His photos are featured here in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Trinity is the mystery of deep, abiding relationship. Each of the organisms in these photos reflect different forms but share the same source, providing benefits to the others. They are intricately related in their shared ecosystem.