Trojice

Obrazy Trojice

Otec Richard Rohr nabízí několik obrazů, které pomáhají čtenářům pochopit dynamiku trojiční lásky.

Čerpací kolo – obraz trojice

Františkánský filozof, teolog a mystik sv. Bonaventura (asi 1217–1274) popsal Trojici jako “pramen plnosti”, který překypuje láskou. Představte si tři kbelíky na točícím se vodním kole. Taková vodní kola můžeme vidět ve venkovských oblastech Evropy. Obvykle mají více než tři kbelíky. Každý kbelík se vyprázdní a otočí zpět, znovu čeká až se znovu naplní. A tak pořád dokola! Většina z nás nemůže riskovat, že obrátí a vyleje. Nemůžeme riskovat, že se všemu odevzdáme. Nemáme jistotu. Budeme opravdu znovu naplněni? Ale tři Osoby v Trojici se vyprazdňují a vylévají do sebe. Každý z těch tří ví, že se může vyprázdnit, protože budou znovu a znovu naplněn. Jestliže chceme porozumět jejich tajemství lásky, musíme “stát pod” proudem oné vody a zároveň se na něm také podílet. Jde o nekonečné vylévání a nekonečné naplňování. To lze vnímat pouze když stojíme v proudu té vody, v komunitě , ve vztazích, když jsem se vším vnitřně spjati.

Střed rotující galaxie obraz Trojice

Dalším obrazem, který by nám mohl pomoci, je obraz rotujícího, vířícího vrcholu dokonalé nekonečné lásky, která je umístěna ve všem. To, co si v podobenství vbuvědomujeme, je, že všechno je přitahováno ke všemu, že život je přitahován k životu, že láska je přitahována k lásce. Dalo by se to přirovnat k univerzální fotosyntéze nebo gravitaci . Možná velmi dobře to popisuje Genesis 1:26-27. Vše je stvořeno k obrazu Božímu. Bůh umístil tuto vířivou, rotující, svůdnou přitažlivost života k životu do všeho kolem nás. Do všeho stvořeného.

jsi součást celku – vesmíru

Jakmile dovolíme celému vesmíru, aby se stal tak živým a dynamickým, žijeme v kouzelném světě. Všechno má smysl; nic nelze odmítnout. Všechno víří se stejnou krásou, stejnou září. Ve skutečnosti, kdybych měl pojmenovat Velký třesk ve svém jazyce, nazval bych ho Velkou září. Asi před 13,8 miliardami let začala vnitřní záře Boha vyzařovat do forem. O všechny tyto miliardy let později žijeme v pokračováním tohoto záření v našem krátkém času na naší Zemi. Máme dvě varianty. Buď to připustit a nechat nekonečný Proud proudit skrze nás, nebo vše můžeme popřít, což ve skutečnosti znamená nevěřit.

Kouzelný dotek mystiky

To co jsem napsal nemohu dokázat. Nemusí vám to připadat logické nebo rozumném. Je to jen moje zkušenost a skryto v tajemství lásky. Poznáme to, když se mu odevzdáme, když přiznáme druhému vrozenou důstojnost a přiznáme hlas života – rostlině, zvířeti, stromu, nebi, bratru Slunci a sestře Měsíci, jak to vyjádřil můj otec František z Assisi. Kontemplativní mysl odmítá objektivizovat. Rozdává pouze náznaky, které podléhají subjektivnosti, sděluje našim smyslům podobenství, symboliku, působí skrze společenství se vším , skrze spojení s Ním. Můžeme použít jakákoli slova nebo obrazy, které jsou i užitečné, ale prostě najednou žijeme v živém vesmíru, kde už nikdy nemůžeme být osamělí.