Meditace Richarda Rohra

Učitel a spisovatel Brian McLaren píše:

Bůh sdílený Ježíšem nevyvíjí žádnou dominantní nadřazenost. V Kristu vidíme obraz Boha, který není vyzbrojen blesky, ale umyvadlem a ručníkem, který nechrlil hrozby, ale dobrou zprávu pro všechny, kteří neřídil válečného koně, ale osla, Krista , který ze soucitu plakal nad lidmi, kteří neznají cestu pokoje a míru. V Kristu je Bůh svrchovaný, ale neprojevuje se nadřazenosti: Bůh je nejvyšší léčitel, nejlepší přítel, nejúžasnější milenec, největší životní dar, který se rozdává v milostivé lásce všem. Král králů a pán pánů je služebníkem všech a přítel hříšníků. Takzvaná slabost a pošetilost Boha je větší než takzvaná moc a moudrost lidských režimů.

Ukřižovaného Ježíše bychom už nikdy neměli definovat jako Boží svrchovanost nebo nadřazenost podobnou králům tohoto světa. Ti dominují, utlačují, podřizují, vykořisťují, a nechtějí být poslední jako obětní Beránek [viz Lukáš 22:25–27]. Jak říká Pavel přestěhovali jsme se do “nového stvoření” (2 Korintským 5:17), ve kterém jsou staré myšlenky nadřazenosti rozvraceny. [ Brian D. McLaren, The Great Spiritual Migration: How the World’s Largest Religion Is Seeking a Better Way to Be Christian (Convergent: 2016), 92–93.]

https://www.frantiskani.cz/index.php/course/richard-rohr-ofm/