přesto mi právě toto poznání - že jsem ještě nežil lásku - umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Zjevení Boží lásky

Třicátý sedmý týden: Odpuštění

Emeritní učitelka CAC Cynthia Bourgeaultová naznačuje, že Boží atributy lásky, milosrdenství a odpuštění se nejzřetelněji projevují v naší pozemské existenci. Začíná súfijskou větou “Byl jsem skrytým pokladem a rád jsem se nechal poznat”, mystickým popisem toho, proč Bůh stvořil vesmír.

Podstoupit riziko lásky

Cynthia Bourgeault

Všimněte si, že v této větě je obsažen jemný dvojí význam. Na jedné úrovni je “miloval jsem být poznán” synonymem pro “toužil jsem být poznán” (a fráze se tak často překládá). Slova však můžete číst i jinak – “miloval jsem, abych byl poznán” – a když tak učiníte, odhalíte hlubší duchovní pravdu. Abychom se mohli stát známými pro druhého, musíme podstoupit riziko lásky k této osobě, a to zahrnuje reálnou možnost odmítnutí a ještě bolestnější vyhlídku na zlomené srdce, pokud se nám milovaný člověk ztratí. . . .

Mohlo by tomu tak být i v případě Boha?

Je možné, že pozemská říše, ne navzdory, ale právě díky své složitosti a zubatým hranám, nabízí právě možnosti pro vyjádření určitých aspektů božské lásky, které  nemohou být objeveny  žádným jiným způsobem? Svět skutečně ukazuje, jaká je láska a to obzvláště intenzivním a nákladným způsobem. Když se však na tento proces podíváme hlouběji, můžeme vidět, že  ostré hrany, které prožíváme jako obtíž, zároveň vyvolávají některé z nejvybranějších rozměrů lásky… vlastnosti, jako je vytrvalost, něha, oddanost, shovívavost, věrnost a odpuštění. Tyto zralé a jemné chutě lásky nemají žádný skutečný kontext v říši, kde neexistují žádné hrany a hranice, kde vše jen plyne. Když však narazíte na tvrdou hranu a musíte se stejně postavit věrně lásce, vznikne z toho ta nejcennější chuť čisté božské lásky. Bůh vyslovil [Boží] nejintimnější jméno.

Tam kde existuje utrpení se zdá že více září Boží láska

Dovolte mi, abych se vyjádřil zcela jasně. Netvrdím, že utrpení existuje proto, aby se Bůh zjevil. Říkám pouze, že tam, kde existuje utrpení a je vědomě přijímáno, tam jasně září božská láska.

Bourgeault vyzývá čtenáře, aby tento jev zkoumali ve svém vlastním životě:

Zkuste se nad tím konkrétně zamyslet

Tento princip lze vyzkoušet. Věnujte pozornost kvalitě lidského charakteru, která vzniká ze stísněnosti přijaté s vědomým odpuštěním, ve srovnání s tím, co vzniká ze vzteku a násilí, a vyvoďte si vlastní závěry.

Skrze naše slzy přichází často Boží milosrdenství

V každém případě jsem často tušil, že nejhlubším produktem tohoto světa jsou slzy. . . . Slzy vyjadřují onu zranitelnost, v níž dokážeme snést, že nám někdo zlomí srdce, a přitom dál milovat. V slzách proudí sladkost, kterou jsme si sami nevytvořili a která je v naší tradici známá jako Boží milosrdenství. Naše rozeklaná a tvrdě ohraničená zemská rovina je oblastí, v níž se toto milosrdenství nejhlouběji, nejtrýznivěji a nejkrásněji uvolňuje. To je naše věc tady dole na Zemi. Od toho tu jsme.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy vložil překladatel

Prameny:

Cynthia Bourgeault, The Wisdom Jesus: Transforming Heart and Mind—a New Perspective on Christ and His Message (Boston, MA: Shambhala, 2008), 99–100.

Image credit: Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 4, (detail), 2022, photograph, Spain, used with permission. Belinda Rain, Meadow (detail), 1972, photograph, California, public domain. Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 11, (detail), 2022, photograph, Spain, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.  

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.  

Image inspiration: Seeing what is. Acknowledging. Clearing the air. After the vines are ripped from the wall, allowing new growth. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.