Utrpení

Shrnutí a procvičení třicátého třetího týdne 14. srpna – 19. srpna 2022

Neděle

Láska a utrpení jsou součástí většiny lidských životů. Bezpochyby jsou hlavními duchovními učiteli více než jakákoli Bible, církev, farář, svátost nebo teolog. -Richard Rohr

Pondělí

Utrpení nás může vést jedním ze dvou směrů: můžeme velmi zatrpknout a způsobit, že se uzavřeme do sebe, nebo nás může učinit moudrými, soucitnými a naprosto otevřenými, ať už proto, že naše srdce změklo, nebo třeba proto, že máme pocit, že už nemáme co ztratit. -Richard Rohr

Úterý

“Pustit se sebe a nechat Boha” znamená svěřit se do Božích rukou, třeba jen na chvíli, dokud se životní výzvy nestanou snesitelnějšími. -Diana L. Hayes

Středa

Právě tam, kde jsi, v bolesti a smutku, právě tam je vhled, tam je odpověď, tam je moudrost. Tam je proměna, tam je znovuzrození. A nejste na to sami. -Jacqui Lewis

Čtvrtek

Jakmile vystoupíme ze své vlastní cesty, do temné a prázdné nádoby duše, začne stoupat “nevýslovná sladkost”, která prostoupí a vyživí ztichlou zemi a odhalí vzkříšení, o kterém se nám ani nesnilo: oslnivou temnotu, zářivou noc, revoluční novost bytí. -Mirabai Starr

Pátek

Ježíš řekl, že musíme na chvíli vstoupit do břicha velryby. Teprve pak budeme vyplivnuti na nový břeh a pochopíme své povolání, své místo a svůj cíl. -Richard Rohr

Oplakávání nespravedlnosti

Třicátý třetí týden Cvičení

Tato modlitba od latinskoamerické aktivistky a pastorky Rev. Sandry Marii Van Opstalové nás v souladu s prastarou tradicí nářku vyzývá, abychom se s Bohem podělili o své zlomené srdce nad utrpením světa a zeptali se: “Jak dlouho, Pane?”.

Sandry Marii Van Opstal

Jak dlouho, Pane?

Jak dlouho musíme volat?

Jak dlouho musí zranitelní mlčet jako bomby,

     zbraně, klece, přírodní katastrofy ohrožují životy?

Jak dlouho musíme poslouchat mučivé ticho tolika lidí?

     mnoha lidí v církvi?

Jak dlouho, Pane?

Nasloucháš? Ano? Slyšíš! Ty ano? Ano.

     Vy nás vidíte! Slyšíte nás!

(vložte čas na ošklivý pláč k Trojici Boží)

Věříme, že působíš a přinášíš mír. Pravda a

     mír – rozkvět, celistvost a blahobyt. . . .

Věříme a cítíme se ohromeni – někdy

     je těžké uvěřit, že Vám na nás skutečně záleží.

     nespravedlnost a utrpení.

Když nevidíme

     Vaši práci. Když cítíme apatii ze strany

     církve. Když se cítíme malí a zapomínáme, že

     jsme byli stvořeni, abychom byli jiní a dělali

     věci jiné.

Když se cítíme zahlceni temnotou v místech

     násilí, nespravedlnosti, chudoby,

     útlaku, zneužívání.

Dej nám naději, abychom se nenechali přemoci.

Dej nám oči, abychom viděli tvou dobrotu pro náš svět.

Dej nám sílu, abychom bolest z nespravedlnosti udrželi v sobě,

    v našem světě a víru, že skončí.

Dej nám odvahu, abychom byli upřímní sami k sobě

proč a jak konáme spravedlnost.

Věříme. A tak. Posiluj nás, abychom obnovili naše rozbité

     myšlení tím, že se dozvíme pravdu od různých vůdců.

     Umožněte nám objevit krásu spravedlnosti a

     inspirovat ostatní k činům. Povzbuďte nás, abychom projevovali

     svou dobrotu ve světě. . . . 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)