023-3 Proroci

Narušení status quo

Duchovní a náboženství obecně mají tendenci soustředit se na následky a symptomy, což je obvykle dodatečné zametání stop. Jak kdosi kdysi řekl, lidem topícím se v rozvodněném potoce házíme záchranné vesty, což je v pořádku – ale proroci pracují daleko proti proudu, aby zjistili, proč se potok vůbec rozvodnil.

023-2 jpg

Odevzdání se daru naší duše      

Musíme naslouchat, čekat a modlit se za své charisma a povolání. Většina z nás je opravdu dobrá jen v jedné nebo dvou věcech. Meditace by měla vést k ujasnění si toho, kým jsme, a možná ještě více toho, kým nejsme. Toto druhé odhalení je stejně důležité jako to první. V průběhu let jsem zjistil, že je obtížné sednout si a říct lidem, co není jejich darem. Pro jednotlivce je obvykle velmi ponižující čelit vlastním iluzím a neschopnostem. Nejsme obvykle lidé, kteří mluví pravdu. Nemluvíme pravdu jeden s druhým, ani naše kultura nepodporuje cestu k Pravému Já. Falešné Já se často staví do pozice zbytečných neúspěchů a ponížení.

023-2 jpg

Volání k probuzení      

Svatí jsou ti, kteří se probudili ještě na tomto světě, místo aby čekali na ten příští. František z Assisi, William Wilberforce, Terezie z Lisieux a Harriet Tubmanová se necítili nadřazeni ostatním; jen věděli, že byli zasvěceni do velkého božského tajemství, a chtěli se podílet na jeho odhalení. 

023-2 jpg

Chvíle odevzdání  

Podívejte se na Matku Marii. Židovská teenagerka z dělnické třídy. Svobodná. Přijímá nezvanou návštěvu obrovské okřídlené bytosti, která naplní její pokoj svou září a předá Marii její posvátné pokyny. “Budeš nádobou pro vtělení božství zde na zemi,” prohlašuje. “A bude to bolet jako čert, když budeš jeho matkou.” Marie se zachvěje, ale zůstává přítomná. A pak řekne ano. “Hineni. Tady jsem. Staň se vůle tvá.”

023-2 jpg

Tady jsem, půjdu 

Co byste udělali vy? Zde je vaše inspirace, nastala vaše velká chvíle a konečně jasně vidíte význam povolání svého života. A pak, když začnete tento profesní význam definovat, najednou vám dojde, že jste byli posláni do slepé uličky. Šli byste přesto? Nebo byste si řekli: “Spletl jsem si signály?”. Co byste udělali?

023-2 jpg

Vedeni k dokonalosti  

Každý z nás potřebuje mít touhu, aby žil co nejlépe, probudit se z otupělých morálních návyků, být otřesen z malicherné a triviální zaneprázdněnosti. Jeremiáš to pro mě dělá. A nejen pro mě. Miliony a miliony křesťanů a Židů byly podněcovány a vedeny k dokonalosti, když naslouchaly Božímu slovu, které k nim promlouvalo a které jim Jeremiáš…..

023-2 jpg

Počáteční konverze     

Kříž je i z geometrického hlediska srážkou dvou protikladných linií. Pavel díky svému neoprávněnému vyvolení věděl, že Bůh jeho dřívější já neodstranil ani nevyhnal, ale naopak ho “včlenil” do Kristova Já. Věděl, že je stále masou rozporů a nesrovnalostí, což je přesně to, co je napsáno na všech stránkách jeho dopisů. Jeho absolutní důvěra však nespočívala v jeho osobní celistvosti, ale v Ježíši, který ho narouboval na Boží celistvost.

rok 2023

 Prorocká cesta    

My lidé dáváme přednost uspokojující nepravdě před Pravdou, která je obvykle neuspokojivá.

Pravda je pro nás vždy příliš velká, a my jsme tak malí a bojíme se.

Proto nám posíláš proroky a mluvčí Pravdy, aby nám otevřeli oči a uši pro Tvůj Velký obraz.

Ukaž nám, jak je slyšet, jak je podpořit,  a jak interpretovat jejich moudrost.

Pomoz nám důvěřovat, že Tvůj prorocký hlas může být sdělován i našimi slovy a činy.

Kéž se cvičíme v duchu rozlišování a postoj pokory,

rok 2023

Osvobozující cesta       

Souhrnně řečeno, kontemplativní vize je srdcem křesťanského života, díky němuž jsme uvedeni do nové reality, spojeni srdcem s celým životem, naladěni na hlubší inteligenci přírody a neodolatelně povoláni Duchem, abychom tvořivě vyjádřili své dary ve vývoji sebe a světa.