Františkánské prameny

Když jednou šel do přírody, aby tam rozjímal, vedla ho cesta kolem kostela svatého Damiána, který hrozil, že se stářím rozpadne. Na popud Ducha svatého vešel dovnitř, aby se pomodlil. Když v modlitbě klečel před obrazem Ukřižovaného, naplnila ho náhle veliká radost a útěcha. Se slzami v očích vzhlížel ke kříži Pána a svýma tělesnýma ušima slyšel, jak k němu z kříže podivuhodně třikrát promlouvá jakýsi hlas: »Jdi, Františku, a oprav můj dům – což nevidíš, že hrozí sesutím?« Toto neobvyklé vybídnutí hlasem z nebe přivedlo Božího muže nejprve do úleku. Brzy ho však naplnilo radostí a obdivem. Ihned vstal a chtěl rozkaz splnit, kostel opravit. Ten nebeský hlas však myslil církev; tak Františka totiž později poučil Duch svatý, jak svým druhům pak Otec zjevil.

V rámci poučky:  Nejprve je dobré začíst se do  zpráv o sv. Františkovi od jeho současníků. Existují jak spisy sv. Františka tak spisy jeho současníků o sv. Františkovi a prvním řádu bratři a druhém řádu sester (Klarisky – podle sv. Kláry, Františkovi přítelkyně)

Digitální texty najdeš v odkazech níže. V papírové formě lze koupit některé knihy v knihkupectvích nebo přímo v klášterech. Některé jsou už však vyprodané.

Františkánské prameny na webu Františkánů. Františkánské prameny  (překlad P. Jan Bárta OFM, P. Radim Jáchym OFM a P. Ctirad Václav Pospíšil OFM.)

Františkánské Prameny a další texty včetně audionahrávek na webu kapucínů Františkánské prameny  (Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.,  Překlad: Markéta Koronthályová a J. B. Štivarr OFMCap)

Čtení o sv. Františkovy také nalezneš i dalšího z řádu prvních bratří na webu Minoritů. sv. František

Po přečtení některých z pramenů možná vyvstanou otázky. Pak je třeba najít si další formaci a vyslechnout si názory z 21. století

  • Formační texty pro novice v sekulárním řádu na tomto webu (na tom ještě pracujeme)
  • Formační texty pro sekulární františkánský řád z mezinárodní dílny řádu na cizojazyčném webu ciofs.info
  • Na oficiálním webu sekulárních františkánů www.sfr.cz

Youtube o sv. Františkovi

https://www.youtube.com/channel/UC38ax1RB8Ud734O3_56R-5Q