Formace z OFM kanálu : https://www.youtube.com/c/FrantiškániOFM/videos

promluvy – Sebastián OFM https://www.youtube.com/channel/UCQXkJsp9wBiSzNQ-JbEqMWw

z textu sv. Bonaventury: https://www.frantiskani.cz/index.php/2022/11/29/z-obrany-chudych-od-svateho-bonaventury-biskupa/

Ukázka věčných slibů členů Sekulárního františkánského řádu – Místní společenství v Plzni

 • Sebestián Smrčina OFM

  Bratr Sebastián Smrčina – Františkánská spiritualita dnes

  František se nebál spolehnout se na vedení Duchem. Nic si sebou neberte…. Prosazoval jednoduchost, prostotu, svobodnou strohost. Poznal, že kdo vydrží chudobu najede na Boží hlubinu. Chudoba nás všechny nakonec obejme růstem v Duchu Božím. Nebojme se i nedobrovolné chudoby.

 • Modlitba, půst a milosrdenství

  Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život.

 • Richard Rohr OFM (CAC)

  Richard Rohr OFM

  audio :Převzato z https://www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/ Richard Rohr OFM: Spiritualita pro obě  poloviny života. Databáze knih Richarda Rohra OFM přeložených do českého jazyka: rozjimani-v-praxi-richard-rohr-ofm/ sv-frantisek-z-assisi-ma-poselstvi-i-pro-nasi-dobu Potěšující zprávy Jsme malou součástí celku Nesmrtelný…

 • Kázání z domu sv. Marty – papež František

  Vatican News je nový vatikánský informační portál s nejnovějšími zprávami o papeži, Svatém stolci, církvi ve světě a mezinárodním dění. Vatican News je aktivní také na sociálních sítích Facebook, Twitter, YouTube a Instagram.

 • Institut františkánských studií

  Institut františkánských studií (IFS) nabízí formaci bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

 • Jan Marek Vilímek OFM – Půst

  Jan Vilímek Půst Půst je snaha vejít do vztahu s Bohem prostřednictvím půstu. Půst nám pomáhá očistit své já od postupného znečištění ze světa. V 6. kap. Matouš Ježíš říká,…

 • Identita Sekulárního františkánského řádu

  O Indentitě Sekulárnímu františkánskému řádu (zkr.:SFŘ)lze číst v manuálu pro Duchovní asistenty, kteří mu slouží  ( Z italštiny přeložil Bonaventura Štivar OFMCap.) Identita SFŘ.pdf Je důležité správně pochopit charisma, poslání…

 • Františkánské prameny

  Na popud Ducha svatého vešel dovnitř, aby se pomodlil. Když v modlitbě klečel před obrazem Ukřižovaného, naplnila ho náhle veliká radost a útěcha.