Nad úryvkem z Řehole: O těch, kteří konají pokání

 

Komentář je od bratra Tykvarta OFS, ze setkání nad řeholí v MBS Plzeň

František napsal všem věřícím list v roce 1221. Ten se pak stal základem pro sekulární kajícníky. Z textu jsou do řehole převzaty základní myšlenky listu Povzbuzení z části : „O těch kteří činí pokání“

Kajícníci jsou ti co Milují Boha celým svým srdcem, ti co mají v nenávisti své neřesti a hříchy, ti kteří přinášejí plody pokání. Kajícníci jsou snoubenci, bratry a matkami našeho Pána Ježíše Krista. Snoubenci jsou když je jejich duše spojena Duchem s Pánem, Bratry jsou když plní vůli Otce, matkami jsou když nosí Pána ve svém srdci.

 

Otázka pro nás: Jsi ochoten používat list Povzbuzení sv. Františka nejen k častému čtení, ale i jako modlitbu kajícníků a text ke kontemplaci?

(Text povzbuzení od sv. Františka nalezneš zde: Řehole.Pro srování textu Františka a texu Písma klikni na tento odkaz Srovnání.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každého z nás může zastínit moc Nejvyššího, když mu to dovolíme. Nechceme kopírovat jiná společenství v církvi ale zpřítomňovat společné charisma serafínského Otce v životě a poslání církve