Milé sestry a bratři,

doporučuji doplnit do TL upřesněný roční plán mluvení o Řeholi. 

– termíny jsou upravené podle toho, jak jsou prázdniny v roce 2023. 

– doplnil jsem tam také garanty podle pocitu, co by mohlo komu vyhovovat. Garant je ten kdo povedou jednu z lekcí

– navrhuji zapojit do přípravy jednotlivých mluvení i ostatní a tak doporučuji, aby se garanti domluvili s jedním či dvěma dalšími členy MBS a přípravu provedli společně. 

– počítám s tím, že základní přípravu s otázkami pro jednotlivá mluvení postupně pošlu každému z garantů. Bude na nich, jestli komentáře k článkům Řehole použijí jako základ nebo si to upraví tak, aby jim to bylo bližší.

Přeju všem hezkou neděli, pokoj a dobro.

Vláďa

Příklad plánu formace – níže je plán pro Plzeň

Plán formace 2023

Pravidelné setkání MBS při kostele Nanebevzetí PM, a to každý první čtvrtek v měsíci. Začíná se mší od 17,00 hod. Cílem formace je projít a promyslet v devíti setkáních Způsob života sekulárního františkána tak, jak je uvedený v Řeholi sekulárního františkánského řádu.

2.2.2023 od 17,00 hod. (garant F. V. Tykvart): Úvod do formace a 1. verze Listu věřícím
2.3.2023 od 17,00 hod. (garant F. V. Tykvart): Život podle evangelia (Článek 4 Řehole SFŘ)
6.4.2023 od 17,00 hod. (garant A. J. Šedivý): Život ze svátostí ve společenství církve (Článek 5,6,7,8 Řehole SFŘ)
4.5.2023 od 17,00 hod. (garant M. F. L. Kučerová): Panna Maria (Článek 9 Řehole SFŘ)
1.6.2023 od 17,00 hod. (garant A. J. Pachnerová): Život sekulárního františkána v čistotě, chudobě a poslušnosti (Článek 10,11,12 řehole SFŘ)
7.9.2023 od 17,00 hod. (garant F. K. Ženíšek): Bratrství (Článek 13,14 řehole SFŘ)
5.10.2023 od 17,00 hod. (garant A. J. Pachnerová): Poslání a služba terciáře ve světě (Článek 15,16,17 řehole SFŘ)
2.11.2023 od 17,00 hod. (garant L. D. Spíralová): „Chvalozpěv stvoření“ sekulárního františkána (Článek 18 Řehole SFŘ)
7.12.2023 od 17,00 hod. (garant F. L. Kolafa): Život dokonalé radosti a pokoje (Článek 19 řehole SFŘ)