Úvahy nad řeholí Sekulárního františkánského řádu

Řehole – její vznik a vývoj

Nová řehole je svědkem živosti františkánského charismatu, které je vždy spojeno s církví putující. Je svědkem úzkého spojení Sekulárního řádu s františkánskými řády. V současné době se církev ještě úžeji spojuje s laiky, touží znát jejich smýšlení a názory (synoda) a právě laici shromáždění v sekulárním řádu, jež slibuje že se bude přizpůsobovat potřebám a očekáváním svaté církve ve změněných podmínkách doby, by měli mít touhu předávat své zkušenosti založené na osmi stech letech vývoje směrem do místních farností.

číst více