023-3 Proroci

Hněv vykonává své dílo

Hněv. Je očkování proti apatii a samolibosti. Je to dar, který může být zneužit – nebo moudře využit. Ano, je to pokušení, ale také zdroj a příležitost, stejně nevyhnutelná a nezbytná jako bolest. Je to součást daru být člověkem a být naživu.