Richard Rohr OFM o CAC

V poslední době přemýšlím o tom, jak hledání Boha a hledání našeho nejhlubšího já končí stejným hledáním. Tento vhled není pro mě jedinečný, ale s přibývajícím věkem se pro mě stal pravdivějším. Terezie z Ávily často vyjadřovala podivuhodnou myšlenku, že člověk nachází Boha v sobě a nachází se v Bohu. Obojí je pravda! A když to člověk zažije a objeví svou vyvolenost a vrozenou milovanost, může v tom hluboce spočinout. To je vskutku velký duchovní dar kontemplativního vidění.