Richard Rohr OFM o CAC

V poslední době přemýšlím o tom, jak hledání Boha a hledání našeho nejhlubšího já končí stejným hledáním. Tento vhled není pro mě jedinečný, ale s přibývajícím věkem se pro mě stal pravdivějším. Terezie z Ávily často vyjadřovala podivuhodnou myšlenku, že člověk nachází Boha v sobě a nachází se v Bohu. Obojí je pravda! A když to člověk zažije a objeví svou vyvolenost a vrozenou milovanost, může v tom hluboce spočinout. To je vskutku velký duchovní dar kontemplativního vidění.
To, co CAC začala nazývat křesťanským kontemplativním hnutím, je široké znovuobjevení a obnova tohoto způsobu vidění z našich raně křesťanských tradic. V kontemplaci – praxi plné přítomnosti mysli, těla a ducha – se připojujeme k hluboké solidaritě s ostatními duchovními tradicemi v práci na uzdravení a obnově nás samých a našeho světa. Posláním Centra pro akci a kontemplaci (CAC) je podporovat transformaci a inspirovat k láskyplnému jednání tím, že zpřístupníme moudrost a praxi křesťanských kontemplativních tradic lidem na celém světě.
Jsem velmi povzbuzen týmem učitelů, spisovatelů a kontemplativních lidí, kteří každý den pracují na tom, aby se to stalo. Vzhledem k tomu, že jsem se stáhl ze svých vedoucích povinností, jsem potěšen, že každý program v CAC, včetně těchto denních meditací, pokračuje s výjimečnou kvalitou a péčí – a bude tomu tak i po mém odchodu.To je možné pouze díky velkorysé podpoře a partnerství lidí, jako jste vy. Od začátku jsme se snažili, aby vše, co děláme, bylo přístupné každému upřímnému hledajícímu, protože věříme, že duchovní moudrost je součástí společných statků ku prospěchu všech. To je možné díky tomu, že se dost z vás rozhodne dávat, svobodně a radostně, když můžete. Hluboce vám děkujeme.
Dvakrát do roka přerušujeme denní meditace, abychom vás požádali o podporu. Pokud jste byli ovlivněni programy CAC (včetně těchto denních meditací) a jste finančně schopní, zvažte prosím darování. Vážíme si každého daru bez ohledu na jeho výši.
CAC není financována žádnou velkou institucí nebo velkou nadací, ale lidmi, jako jste vy, kteří byli ovlivněni touto prací. Díky vaší podpoře můžeme pomoci více lidem zažít kontemplativní cestu a objevit svou vyvolenost a milovanost v Bohu – mnozí úplně poprvé.
Přečtěte si prosím níže uvedený dopis od výkonného ředitele CAC Michaela Poffenbergera o vzrušující vizi a cílech, které jsou před námi. Zítra budou Denní meditace pokračovat ve zkoumání Pádu vzhůru: Druhá polovina života.
Mír a všechno dobré,

Richard Rohr

Odkazy:

P.S. You can donate securely online at cac.org/dm-appeal or send a check (USD only) to CAC, P.O. Box 12464, Albuquerque, NM 87195. Donations are tax-deductible in the United States. EIN # 85-0354965. We invite donations of any size. Learn more about other ways to give, including gifts of stock, qualified distributions from your IRA, or a gift in your will at cac.org/supportContact us if you have any questions or would like to talk about making a transformational gift. Thank you for your ongoing support!