Apokalypsa

Revoluce zaměřená na srdce

Dvacátý týden: Milovat trpící planetu

Největší výzvou dneška je: jak uskutečnit revoluci srdce, revoluci, která musí začít u každého z nás? -Dorothy Day, Chléb a ryby

Autorky LaUra Schmidtová a Aimee Lewis Reauová se zamýšlejí nad dopadem revoluce zaměřené na srdce, která je možná díky našemu vzájemnému spojení: 

Čelit tmě – nevyhýbat se jí

Můžeme prožívat radost, lásku a krásu na této planetě, i když se kolem nás mění. Abychom toho dosáhli, musíme si vybudovat osobní a kolektivní odolnost – schopnost nalézt vyrovnanost v nepředvídatelných časech a s rostoucím utrpením kolem nás. Toho nedosáhneme tím, že se budeme Dlouhé tmě vyhýbat, ale tím, že jí budeme čelit a budeme s ní…. pohybovat.

Smysluplná činnost ze srdce

Spojení má sílu uklidnit nás, když je svět chaotický. Spojení dává našemu životu smysl a nabízí radost i v temnotě [neznáma]. Můžeme pak investovat do smysluplné činnosti – takové, která podporuje vztah a regeneraci. Smysluplná činnost může být balzámem na bolestivé pocity, jako je ekoúzkost, ekodestrese, klimatický smutek a zahlcení, protože smysluplná činnost není závislá na výsledcích….. Děláme [tuto práci], protože to je to, co je třeba udělat. Je to generativní práce a naplňuje nás smyslem. 

Otevřít se všem bytostem, pochopit je

Zároveň vytváří základy pro revoluci zaměřenou na srdce. V této revoluci se soustředíme na vztahy, propojenost a lásku v době utrpení a odloučení. Otevíráme se své propojenosti se všemi bytostmi a děláme rozhodnutí na základě soucitu a vhledu namísto egocentrických motivací. Revoluci zaměřenou na srdce přináší naše vnitřní vyrovnanost a láska k sobě navzájem, k sobě samým a k naší planetě jako celku. Namísto bezmyšlenkovitého a sobeckého jednání se znovu investujeme s pochopením důsledků pro širší svět…..

Hledat příležitosti

Posláním revoluce zaměřené na srdce je hledat příležitosti k pěstování skutečně spravedlivého a na život zaměřeného světa, i když se jeho vzniku nikdy nedočkáme. [1] 

Rev. Dr. Jacqui Lewis píše o solidaritě, která je nezbytná k proměně naší kultury a našeho světa:

Slíbit lásku

Abychom mohli žít morální život, dobrý život, život ubuntu, musíme se zavázat k životu v lásce, což znamená vidět všechny věci. Podívejte se, jak váš bližní trpí, a něco pro to udělejte…..

Skutečně vidět a chápat

Příteli, jsi jediný, kdo stojí tam, kde stojíš, a vidí to, co vidíš, se svým úhlem pohledu, se svým příběhem. Jsi tam z nějakého důvodu: abys měl, jak říká můj drahý přítel Ruby Sales, „nadhled, vhled a předvídavost“. Chci, abychom se naučili vidět s očima dokořán, jak nejlépe být léčiteli a transformátory. Chci, abychom skutečně viděli, abychom si plně uvědomili, v jaké horké době se nacházíme, a jakou máme neuvěřitelnou moc milovat sami sebe do wellness…..

Být otevření zjevení

Chci, abychom byli otevření zjevení, nebáli se ho a byli otevření způsobům, které nás vyprovokují k tomu, abychom vytrvale věřili v to, jak milý každý z nás je, a v lásku mezi námi a mezi námi, protože věřit vlastně znamená vidět. [2] 

Přečtěte si tuto meditaci na cac.org.

Prameny:

[1] LaUra Schmidt with Aimee Lewis Reau and Chelsie Rivera, How to Live in a Chaotic Climate: Ten Steps to Reconnect with Ourselves, Our Communities, and Our Planet (Boulder, CO: Shambhala, 2023), 11, 12. 

[2] Jacqui Lewis, “Apocalypse Now: Love, Believing, and Seeing,” Oneing 10, no. 1, Unveiled (Spring 2022): 44–45. Available in print and PDF download

Image Credit and inspiration: Renzo D’souza, death and new life (detail), India, 2020, photo, UnsplashClick here to enlarge imageHow can we care for the tender seedlings on the parched soil of our beloved earth? 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *