21 obnova křesťanství

Zůstat a nemlčet

Byl blázen, když zůstal v boji s náboženskými strážci své doby a pojmenoval jejich zkaženost a jedovatost pečlivě volenými slovy jako “obílené hroby” a “hejno zmijí” [Matouš 23,27.33]? Bylo by moudřejší, kdyby v tichosti odešel do Indie a stal se hinduistou, nebo kdyby v tichosti odešel do Číny a stal se buddhistou, místo aby zpochybňoval status quo svého vlastního náboženství?