zrání v nedokonalosti

Evangelium pokory

Jsem přesvědčen, že Ježíšovou dobrou zprávou je, že Boží volba je vždy pro vyloučeného. Ježíš se to naučil ze své židovské tradice: Bůh si vždy vybere zavrženého syna, neplodnou ženu, lid zotročený v Egyptě nebo vyhnaný v Babylonu. V Bibli to není scénář pro vítěze – je to scénář pro poražené. Je to scénář poražených, kde paradoxně vyhrávají všichni.

Učení moudrosti

Ježíšovy příběhy, ačkoli se v některých ohledech podobaly zenovým kóanům, se však také v důležitých ohledech lišily. Zatímco cílem zenových příběhů je změnit vnímání světa, Ježíš chtěl, aby lidé viděli, že svět sám se mění, a proto by měli raději změnit způsob, jakým se na něj dívají. V podstatě je vyzval, aby se stali součástí této změny. Znovu a znovu říkal: “Ti, kdo mají oči k vidění, ať vidí, a kdo mají uši, ať slyší.”

Plevel a pšenice

Láska znamená říci: “Znám tvé chyby, vidím tvé plevele, a přesto mi na tobě záleží.” To znamená, že si uvědomujete, že jste v pořádku. Jen Boží srdce, jen Kristova mysl v nás to skutečně a plně umí.