Velký Příběh dle Junga

Víme, že skoro nemožné uzdravit jednice, kteří jsou izolováni uvnitř nějaké kultury (jako například nemocné a neléčené USA) a také uvnitř jakékoliv verze křesťanství, kde se uplatňuje výlučnost a nadřazenost. jedinci, kteří uvnitř nesoudržného a nebezpečného vesmíru zůstávají upadají často do hněvu, strachu a narcismu. Je mi to líto po té, co už 46 let dávám duchoví cvičení, organizuji konference a iniciační obřady po celém světě. Jen ti lidé, kteří se pokouší dál rozvíjet kontemplativní mysl, opravdu rostou a těží z poselství které uslyšeli.