Velký Příběh dle Junga

Denní meditace Richarda Rohra Z Centra pro akci a kontemplaci

Týden čtyřicátý sedmý: Carl Jung

Otec Richard pokračuje ve zkoumání toho, jak nás archetypy spojují s příběhem Boha a univerzálnosti.

Naše malé vnitřní já je bývá nespokojené proto, že mu chybí realita. Je nešťastné protože nežije, jak říká filozofie, ontologicky (nezabývá se hlubokými otázkami bytí). Vnitřní já je proto nejisté, vystrašené, hádavé. Potřebuje totiž slyšet příběhy. Příběhy propojit s obrazy, které mu pak pomohou definovat, kdo jsme a co řídí náš život. Carl Jung myšlenku ontologie rozvinul cíleně pro naši generaci, která vychází z rozumu. A také pro ty , kteří odmítají mýty jako nepravdivé – přitom právě nejstarší význam mýtu je najít hluboké pravdy o životě.

Proměna by měla být spojena s Příběhem

Jung dokonce říká, že naše proměna se může dít pouze ponořením se do příběhu, mýtu či obrazu. Velký příběh nás vtáhne do univerzální pravdy, usadí se v našem nevědomí. Tam na něj nedosáhne naše mysl a vůle (tak to poznamenává Thomas Merton)A právě nevědomí nás uzdravuje. Pro křesťany je velkým příběhem Ježíšův život, archetypem Everymana a organizací Everywoman (viz vysvětlení dole od překl.), početí Boha, obyčejného života jako člověka, zrady, opuštění, odmítnutí, ukřižování a na nebe vstoupení. Kruh Příběhu se uzavře a my se můžeme vrátit zpět, na start Ale už jsme jiní, proměnění. Jung rozpoznal, že tento vzorec se opakuje v každém lidském životě. Nazval jej archetypem Krista, skoro dokonalou cestu lidské proměny. Jeho představa archetypu ( obrazu který nás ovlivní) nám pomůže pochopit “Univerzálního Krista”. Ježíš se jím chtěl pro nás stát a udělal to.

Účast na něčem co nás přesahuje

Velký příběh spojuje naše malé životy s jedním velkým životem a co je ještě lepší, že v příběhu je dostatek odpuštění pro zraněné a nehodné části života (1 Korintským 12:22), které Jung nazývá nezbytným pro přijetí negativního. Úžasné poselství. Stejný vliv má kvalitní umění, univerzální mýtus, a stejně tak evangelium nám dávají pocit univerzální sounáležitosti a naší osobní účastí na Něčem, co nás osobně mnohem a mnohem převyšuje.

Izolované jedince nelze uzdravit

Je nemožné uzdravit jednice, kteří jsou izolováni uvnitř nějaké kultury (jako například v nemocné a neléčené zemi USA). Platí to také uvnitř jakékoliv verze křesťanství, kde se uplatňuje výlučnost a nadřazenost. Jedinci, kteří uvnitř nesoudržného a nebezpečného vesmíru zůstávají upadají často do hněvu, strachu a narcismu. Je mi to líto. Už 46 let dávám duchoví cvičení, organizuji konference a iniciační obřady po celém světě a jen s malým výsledkem. Jen ti lidé, kteří se pokouší dál rozvíjet kontemplativní mysl, opravdu rostou a těží z poselství které uslyšeli.

Opravdová vnitřní spiritualita

V nejnovějším čísle časopisu ‘Oneing’, vydávaném CAC se Richard vyjadřuje s úctou o těch, kteří usilují o úplnou proměnu. Jsou to, lidé, kteří ve velkém Božím příběhu našli i svůj “Příběh” : Ti, kteří opravdu v “Příběhu” žijí přijali novou osobnost, své temné stíny a zranění, své rodinné problémy, kultury a souvislosti životních zkušeností do Jednoho … Opravdová vnitřní spiritualita, opravdový katolický světonázor a by měla být skutečným cílem všech monoteistických náboženství. Ježíš a ani oni netoužili usnout ve ve světě, ale zatoužili být součástí Jediné a Univerzální Lásky [2]

Vysvětlení překl.: Everyman, je morální drama z konce 15. století. Podobně působí křesťanský román Johna Bunyana The Pilgrim’s Progress z roku 1678. Používá alegorické postavy ke zkoumání otázky křesťanského spasení a toho, co musí člověk udělat, aby ho dosáhl…. Everywoman je současná členská organizace se sídlem ve Spojeném království, která se zasazuje o pokrok žen v podnikání s cílem odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů.

[1] Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Doubleday and Company: 1966), 142.

[2] Richard Rohr, “Introduction,” “The Cosmic Egg: My Story, Our Story, Other Stories, The Story,” Oneing, vol. 9, no. 2 (CAC Publishing: 2021), 18.

Adapted from Richard Rohr, unpublished “Rhine” talk (Center for Action and Contemplation: 2015).

Image Credit: Rose B. Simpson, Holding it Together (detail), 2016, sculpture.

We featured the artist of these sculptures, Rose B. Simpson, at our recent CONSPIRE conference—so many of us were impacted by her creations that we decided to share her work with our Daily Meditations community for the month of November.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *