Práce s naším stínem podle evangelia

Denní meditace Richarda Rohra

 Týden čtyřicátý sedmý: Carl Jung

Otec Richard popisuje Jungovo pojetí stínu a to, že o něm učil Ježíš mnohem dřív

Naše ego

Ego chce minimalizovat vše co je pro něj ponižující nebo co je pro něj nagativní , protože chce “vypadat dobře” za každou cenu. Ježíš nazývá působení ega jako “herectví”. my toto slovo známe přeložené jako “pokrytectví. jen v evangeliu matouše je použito patnáctkrát. Ego nás udržuje na jemu přijatelné úrovni vědomí. A tím nás zároveň i svazuje. Nepřeje si abychom poznali “své podvědomí”. Jung ho nazývá naším stínovým já. Náš stín je vše co o sobě nechceme vědomě vědět. Nejsme připraveni stín vidět a určitě nechceme, aby jej viděli ostatní. Snažíme se stín skrýt nebo jej i před sebou popírat.

Každý máme svůj stín, jen jej někdy nevnímáme

Jung se nás ptá: “Jak mohu existovat, když nevrhám stín?” [1] Podvědomí není špatné nebo zlé; jen je před námi skryto. Jung tvrdí, že právě náš stín je zdroj nejvyššího dobra: není jen temný, ale i plný světla; nejen bestiální, nelidský a démonický, ale je i nad člověkem a je duchovní” [2] a Jungovými slovy “on je božský”. Proto se nevyhýbejme našemu ukrytému já, našemu stínu. Na oné poušti jsou oba:divoké zvíře i andělský člověk. Potřebujeme však sílu Ducha, aby nás do pouště dovedl (viz Marek 1:12–13).

Naše selhání nám vždy nastaví zrcadlo, abychom viděli svůj stín

Čím více jsme přivázáni k jakémukoli osobnímu životu, špatnému nebo dobrému, jestliže si o sobě myslíme cokoliv, tím větší a viditelnější budeme mít vlastní stín. Právě k jeho rozpoznání potřebujeme konflikty, osobní morální selhání, osobní porážky našeho sebevědomí, potřebujeme i zdánlivé nepřátele. To všechno jsou zrcadla, způsob, jak můžeme spatřit svůj stín, svoje podvědomí. I když jej jen letmo , každý takový pohled nám bude připadat půvabný protože zažijeme okamžik vnitřní svobody.

Ježíš mluvil stejně jako o dva tisíce let později Jung

Ježíš o dva tisíce let dřív než Jung a moderní hlubinná psychologie řekl: “Jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.” (Matouš 7:4–5).

Ježíš mluví o prohlédnutí do sebe sama

Ježíš nebyl obyčejný učitel, který by chválil jen morální chování a neschvaloval nemorální. Říká, že záleží na tom co je v našem oku. Jestliže se vidíme správně i naše činy a chování budou takové. Bůh nám pomůže prohlédnout. Bůh Bible umí přeměnit naše stínové, naše nejvnitřnější já v dokonalé dobro. A právě často skrze naše selhání nás Bůh vede od nevědomí ke stále hlubšímu vědomí a k lepšímu svědomí. Pochybuji, že by existoval jiný způsob. Všechno ostatní je pouhý sebeklam.

[1] C. G. Jung, Modern Man in Search of a Soul (Harcourt, Brace and Company: 1933), 40.

[2] C. G. Jung, The Practice of Psychotherapy: Essays on the Psychology of the Transference, and Other Subjects, trans. by R. F. C. Hull, 2nd ed. (Princeton University Press: 1976), 192.

Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (St. Anthony Messenger Press: 2008), 75–76; and

Richard Rohr, Breathing Under Water: Spirituality and the Twelve Steps (Franciscan Media: 2001, 2021), 31–33.

Image Credit: Rose B. Simpson, Holding it Together (detail), 2016, sculpture.

We featured the artist of these sculptures, Rose B. Simpson, at our recent CONSPIRE conference—so many of us were impacted by her creations that we decided to share her work with our Daily Meditations community for the month of November.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *