Richard Rohr – Vnímavost – setkání první

Richard Rohr. Duchovní cvičení – První vnitřní vhled – inkarnace.

Patrick Boland píše: (Ve 30. letech 19 století). Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí náš pohled na svět, zjišťuji že už neklademe takový důraz na vnitřní přijímání krásy kolem nás , ale na něco úplně jiného. “Bohužel,” píše k tomu Richard Rohr” velká část křesťanů dnes hledá – modlí se o – jediný směr: cestu od Božího stvoření směrem ke konci – k Armagednonu nebo vzkříšení. Uniká nám přítomnost stvořené krásy.”

Zajímalo by mě, jak nás tato myšlenka “cesta úniku ze života” ovlivňuje? Jak moc jsme si vědomi současného příběhu stvoření. Možná zjistíme, že naše vnímání krásy kolem nás je v podstatě zničené – neopravitelné a potřebuje novou verzi 2.0? Možná také zjistíme, že naše poničené vnímání stvoření a života ovlivnilo i náš celkový postoj k zemi, k přírodě která je zdrojem krásy, a že naše současné chování odhaluje, jaké jsou naše skutečné hodnoty.

Richard Rohr píše: “Bez vnitřního vnímání přirozené posvátnosti života v celém stvořeném světě vidíme Boha jen ve své vlastní realitě, přestáváme respektovat posvátnost stvořeného, přestáváme stvoření chránit nebo i milovat. Důsledky naší nevědomosti, toho že neumíme vnímat krásu kolem nás jsou všude kolem nás, lze jej pozorovat jej ve způsobu, jakým vykořisťujeme a poškozujeme naše bližní, naše drahocenná zvířata, jak ničíme rostlinstvo, zemi, vodu a vzduch.”

Zajímalo by mě, jaký by to mělo vliv na kvalitu našich životů, kdybychom žili více v přírodě? Zveme vás, abyste strávili nějaký čas znovu se spojením s divokou a živou Zemí a procvičovali prožívání posvátnosti vnímání.

Reflexní cvičení v přírodě


1. V určitém okamžiku během vašeho pobytu v přírodě utište své tělo a věnujte pozornost kráse, složitosti a posvátnosti krajiny kolem vás a vnímejte život zvířat, s nimiž sdílíte prostor.

2. Zamyslete se nad tím, jak je vám Bůh zjeven skrze tuto první inkarnaci. Zapamatujte se co to ve vás vyvolává.

Slovy sv. Františka “Nemá smysl chodit kamkoliv kázat, pokud už náš život není naším kázáním.”

Pokoj a dobro
Centrum pro život a rozjímání