FRANTIŠKÁNSKÝ SEDMIRADOSTNÝ RŮŽENEC

Věřím v Boha…

Otče náš…

třikrát Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova :
– v kterého věříme
– v kterého doufáme
– kterého milujeme

Sláva Otci…

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů

a chvalozpěvu Sláva Otci.

Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

                   Tajemství sedmiradostného růžence:
1)
kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí z Ducha svatého počala
2) s kterým jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí Alžbětu navštívila
3) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, v Betlémě porodila
4) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, třem králům ke klanění představila
5) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí v chrámě nalezla
6) kterého jsi, Neposkvrněná Panno, zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila
7) který tě, Neposkvrněná Panno, na nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval

Zdrávas Královno ……

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme,

když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie

o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme

a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. – Amen.

Categories: Modlitby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *