Národní volební kapitula Sekulárního Františkánského řádu v ČR

Zpráva z národní kapituly konaná 18.9.2021 11,15 . 12,45 v sále poutního domu na Hostýně vypracovaná sekretářem kapituly Lubošem Kolafou OFS

Národní kapitula 2021

Kapitulu zahájil národní ministr Luboš Kolafa. Přivítal delegáty mezinárodní rady Lucii Spodniakovou ze Slovenska delegovanou generálním ministrem Tiborem Kauserem a Pedra Zitha OFM – delegát mezinárodní konference duchovních asistentů z Říma zástupce národní rady Slovenka Moniku Olečkovou jako hosta delegovanou národním ministrem Slovenské NR Jozefem Gazdíkem

1) Ministr Luboš Kolafa OFS nejprve oznámil program národní kapitul , zeptal se zde jej chce někdo doplnit a nechal hlasováním program beze změn schválit. Schváleno jednomyslně

2) Ministr dále předložil návrh na změnu národních stanov , který byl jednomyslně schválen národní radou dne 4.9.2021 na řádném zasedání v Praze v klášteře Minoritů při kostele sv. Jakuba.

Zpráva za období 2018-2021

Následovala zpráva za uplynulé období služby odstupující národní rady. Zprávu si delegáti měli možnost přečíst předem. Obdrželi jí elektronicky, byla k dispozici v papírové formě na kapitule a byla promítána dataprojektorem na zeď sálu

Ministr Luboš Kolafa přednesl zprávu za ministra, zástupce ministra a formátora. Vyzdvihl zvláštnosti minulého období. Epidemiologická opatření omezila naši činnost, zemřel národní ministr František Reichel, z vážných zdravotních důvodů odstoupila formátorka Ludmila Holásková Dále vyzdvihl práci členů národní rady a její vynikající profesní i osobní spolupráci, ve které vynikalo upřímné osobní sdílení a snaha o pravdivost. V době pandemie se podařilo uskutečni dvě národní setkání přes internet a přes internet se scházela i národní rada. Podařilo se také uskutečnit všechny národní poutě, i když s omezením epidemiologických opatření.

Další zprávu přednesla sekretářka národní rady. její zpráva byla k dispozici předem. Byla sepsána k červenci 2021 a proto oznámila nové změny které se za další měsíce udály. např. že byla poslána žádost o ustanovení nového bratrského společenství vzniklé z MBS Olomouc Rodiny.

Zpráva o kontrole hospodaření národní rady SFŘ

Zprávu o kontrole hospodaření přednesl František Nebroj. Pochválil hospodaření národní rady, doložil rozborem příjmů a výdajů. Navrhl nové národní radě, aby zvýšila minimální částku dobrovolného příspěvku ze 150 Kč na 200 Kč a upozornil národní radu, že příjmy z distribuce knih, které národní rady vydává nejsou příjmy z prodeje nýbrž také jen dobrovolné dary. Ke zprávě podal komentář národní ministr Luboš Kolafa: Všechny příspěvky a dary jsou dobrovolné. Informace o minimálním příspěvku je jen informativní a poskytuje představu o minimální potřebné částce pro rozpočet národní rady. Příspěvek na roční provoz může člen darovat i menší, ale očekává se spíše větší. Dále pochválil členy za opravdovou štědrost při vyhlášení mimořádných sbírek na země postižené katastrofou a také za příspěvky do evangelizačního vydavatelského fondu (VS 800)

Podněty odstupující Národní rady pro další období 2021-2024

Ministr dále přečetl shrnutí jednotlivých podnětů odstupující národní rady a navržených nových kandidátů pro budoucí nově zvolenou národní radu.

Nová evangelizace františkánské myšlenky především v našich členech může nastartovat v našich životech novou motivaci žít podle františkánského způsobu života. Povzbuzujme se k rozjímání a kontemplativní modlitbě, abychom měli větší hlad po Bohu, abychom se otevírali stále více Božímu působení a zakoušeli radost svobodné bytosti v každém prostředí. Nechme se formovat a vést v našem každodenním životě a encyklikami Fratelli tutti a Laudato si. Poznávejme stále více do hloubky ducha našich konstitucí. Svojí univerzálností a duchovní hloubkou promlouvají ke každému z nás. Přejeme si, abychom se více poznávali jako lidé, sjednocovali se ve františkánské spiritualitě, a více vnímali, že jsme součástí velké světové františkánské rodiny. Potřebujeme být více vnímavý k potřebám druhých, naslouchat každému členu, aby všichni cítili pospolitost jedné velké rodiny sv. Františka, aby slovo bratr a sestra nebylo jen oslovení, ale abychom tím žili.

K tomu pomůže sdílení zkušeností jednotlivých členů, propojování a získávání více vzájemného povědomí a bratrství a sesterství mezi blízkými MBS, modlitební propojení starších členů v modlitební skupině ,Ruah‘. Možná i naše větší štědrost k chudým členům – např.: finanční pomoc pro vícečetné rodiny v našem řádu. Mladším může pomoci více propojení přes internet pro častější společenství. Všem pomůže vzájemná přímluvná modlitba. Tak můžeme dle svých sil a svou otevřeností a odevzdaností přispívat k budování jednoty v rozdělovaném světě.

Kapitula byla ukončena před obědem 12,45

Průběh kapituly lze sledovat na oficiálním webu www.sfr.cz

Další podrobnosti naleznete v oficiálním Zpravodaji národního společenství z 9/2021

Národní volební kapitula 2021

Následovala Národní volební kapitula od 13,45 do 18,45 na níž byli zvoleni tito členové řádu do jednotlivých služeb

službajméno a příjmení elektronická adresa
národní ministrVáclav Vendelín Hájek OFSUherské Hradištěvvhajek(at)seznam.cz
zástupce ministraVladimír Dvořák OFSHradec Královévladimirdvorakhk(at)seznam.cz
formátorHana Brigita Reichsfeld OFSUherské Hradištěbrigita.reichsfeld(at)gmail.com
sekretářMiroslava Brigita Čejchanová OFSMoravská Třebová IImirka.cejchanova(at)seznam.cz
ekonomMarie Václava Richterová OFSOlomouc – rodiny richterova(at)cmgpv.cz
člen mezinárodní radyMarkéta Terezie Kubešová OFSSlatiňanymar.kubesova(at)seznam.cz
náhradník člena mezinárodní radyPetr Bonaventura Tesařík OFSPraha – Krčpetr(at)tesarici.cz
člen radyLuboš František Kolafa OFSPlzeňfrantiskan(at)kolafa.name
člen radyMarcela Řezníčková OFSOlomouc – rodinyreznickova.marcela(at)ado.cz
člen radyLubomír Irenej Mlčoch OFSPraha – Spořilovrimobul.m(at)seznam.cz
člen radyLumír Rufin Hurník OFSHavířovlumir.hurnik(at)seznam.cz
člen radyPavel Petr Vaněček OFSPraha – Krčvanecek.fire(at)seznam.cz
národní duchovní asistentP. Eliáš Paseka OFMMoravská Třebovátompas987(at)gmail.com
národní duchovní asistentP. František Kroczek OFMCap.Prahafrantisek(at)kapucini.cz
národní duchovní asistentP. Kryštof Skibiński OFMConv.Brnok.skibinski(at)franciszkanie.pl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *