Sekularismus – uznejte svůj stín

Na prvním místě věrnost pravdě. Druhým základním principem je soucit. Třetí zásada sekularismu je rovnost všech lidí. Nesmíme zapomínat ani na svou osobní odpovědnost. Každé náboženství , každou ideologií a každou víru provází stín a jejich vyznavači by měli tento fakt uznat. Kdo hledá opravdové poznání nepochybuje o omezenosti lidského rozumu a uznává omyly a chyby. Takovým lidem důvěřuji.