G-18 Boj o modlitbu

Touha po modlitbě, stejně jako každá jiná duchovní touha, je již částečně dílem Ducha svatého v nás. Nejde o to něco vytvářet nebo čekat, že něco přijde zvenčí, ale nechat…

Formace pro formátory 10 2023 Brno

Přednáška bratra Bonaventury Čapka OFM Male-poznamky-z-Formace-v-BrneStáhnout Malé poznámky z Formace: Ptejme se při trvalé formaci na to co od ní očekáváme? Co členové očekávají?Motivace pro naše ‚scházení se‘ jsou různá…

G17 – Lidé modlitby

Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý,a proto jsem se skryl‘“ Už se necítil jako…

G16 Lidé světla

Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25) Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak…