G16 Lidé světla

Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25)

Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak do hloubky, tak do šíře. Takoví lidé nemusí „dokazovat“, že Ježíš je Bůh nebo Kristus a dokonce ani, že je dokonalý. sv. Maxim Vyznavač: Bůh ustanovil všechny lidi, aby se těšili jednotě lidství a Božství, aby byli spojeni v Kristu. sv. Řehoř z Palama: Bůh vyjevil Krista v Ježíši, aby lidství nebylo od něj odděleno. Veliký Atanáš: Bůh se v Kristu stal nositelem těla, aby se lidé mohli navždy stát nositeli Ducha. Jenže to je předmětem našich pochybností. Jakmile však v něm přebýváme, většina našich problémů je vyřešena. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého. sv. Petr: Bůh nám dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. (Richard Rohr OFM)

Přivádí-li nás k Bohu strach, s pravým Bohem se nikdy nesetkáme. Přivádí-li nás k Bohu Láska, setkáme se s Bohem, Ježíšem i Kristem.