Cíle do budoucnosti

konference františkánské rodiny v Assisi https://www.ofm.cz/wp-content/uploads/2021/12/Dopis-generalni-ministri.pdf Cíle na dalších šest let - Františkáni - OFM - ze společného zasedání v Římě https://www.ofm.cz/wp-content/uploads/2021/12/Pokyny-2021-2027.pdf Závěry generální volební kapituly Sekulárního františkánského řádu OFS…

Synodialita

Katolická církev s lidskou tváří

Vrátit Otce do Trojice znamená probudit vědomí odpovědnosti za všechno, co On stvořil a obnovu bratrství. A vrátit Ducha svatého? To je asi to nejtěžší. Znamená to věřit, že Duch svatý skutečně působí skrze každého pokřtěného. Věřit, že Duch svatý je mnohem víc než předpisy. Věřit, že Duch svatý ničí náš strach, nabízí svobodu a otevírá nové obzory. Církev pak bude jeden Boží lid, vysvěcení budou sdílet moc i odpovědnost s laiky. Laici přestanou být ovcemi, i když je to tak pohodlné. Laici budou promlouvat s vědomím, že i skrze ně mluví Duch. Proto nesmí mlčet a utěšovat se zbožnou frází, že Duch svatý si to umí zařídit i jinak.