Rozlišování

Rozlišovat znamená riskovat…znamená to otevřít se něčemu novému. Znamená to pustit otěže a nechat se vést k cíli, který neznáme. Univerzitní instituce jsou neustále ohrožovány těmito viry: fragmentací, povrchností a…

Žít znamená měnit se

Pokud se lidé odmítnou změnit, což moje matka nazývala „hulvátstvím“, svět se bude jen zhoršovat. Musíme se naučit vést dialog, odpouštět, důvěřovat a dávat lidem výhodu pochybností. Ve Spojených státech se naše země stala velmi cynickou, pokud jde o pravdu a lásku.

Vtělení

Když mluvíme o adventu nebo o přípravě na Vánoce, nemluvíme jen o čekání na narození malého Ježíška. To se stalo už před dvěma tisíci lety. Ve skutečnosti vítáme Univerzálního Krista, Kosmického Krista, Krista, který se věčně rodí (inkarnuje) v lidské duši a v dějinách.

Lidské a svaté narození

To, co nám betlém, jak jsme zvyklí ho vídat, nedokáže ukázat, je, že i z toho se skládá naše víra: ze smutku, otázek, touhy, zoufalství, hněvu. V Ježíšově narození je obsaženo to hluboce obtížné i hluboce krásné, posvátné i profánní, duchovní i materiální. Stejně jako naše životy bylo tělesné a živočišné – a bylo také svaté.

Posvátná obruč

Posvátný kruh: Příklad- Když přehradíme řeky, začneme některým formám života bránit v tom, aby mohly uskutečnit svůj dokonalý záměr pro prosperující život….. Pokud lososi nemohou žít svým způsobem, pak se celá ekologie začne rozpadat tam, kde jsou.