Apokalypsa

Láska je silnější než naděje

Klíčem k zastavení ekologické apokalypsy není věda, ale láska. Již desítky let zíráme na vědecké zprávy. Ty nás dostatečně neinspirovaly ke změně naší apokalyptické reality. Ale tam, kde selhala věda, může uspět víra. Musíme lidstvu pomoci znovu objevit [Matku Zemi], jejich milujícího rodiče, živý svět, který je živí. Musíme jim pomoci pocítit její lásku, stejně jako jim ukázat, jak lze tuto lásku opětovat.

Rozlišování

Rozlišovat znamená riskovat…znamená to otevřít se něčemu novému. Znamená to pustit otěže a nechat se vést k cíli, který neznáme. Univerzitní instituce jsou neustále ohrožovány těmito viry: fragmentací, povrchností a…

Žít znamená měnit se

Pokud se lidé odmítnou změnit, což moje matka nazývala „hulvátstvím“, svět se bude jen zhoršovat. Musíme se naučit vést dialog, odpouštět, důvěřovat a dávat lidem výhodu pochybností. Ve Spojených státech se naše země stala velmi cynickou, pokud jde o pravdu a lásku.

Vtělení

Když mluvíme o adventu nebo o přípravě na Vánoce, nemluvíme jen o čekání na narození malého Ježíška. To se stalo už před dvěma tisíci lety. Ve skutečnosti vítáme Univerzálního Krista, Kosmického Krista, Krista, který se věčně rodí (inkarnuje) v lidské duši a v dějinách.

Lidské a svaté narození

To, co nám betlém, jak jsme zvyklí ho vídat, nedokáže ukázat, je, že i z toho se skládá naše víra: ze smutku, otázek, touhy, zoufalství, hněvu. V Ježíšově narození je obsaženo to hluboce obtížné i hluboce krásné, posvátné i profánní, duchovní i materiální. Stejně jako naše životy bylo tělesné a živočišné – a bylo také svaté.