Trojice - týden 11

Božské ženství

Shrnutí jedenáctého týdne – 13. března – 18. března 2022

Neděle

Ačkoli Ježíš (člověk) byl muž, Kristus (Slovo) je mimo pohlaví, a tak se dá očekávat, že Tradice by měla hledat také Božské ženství. Ženství na nás působí ať už vědomě nebo nevědomě, protože je symbolem Božské inkarnaci.
—Richard Rohr

Pondělí

Pavel si představuje celou lidskou rasu – lidi všech barev, všech náboženství, všech politických a ekonomických systémů – jako živé, pohybující se a existující společně v kosmickém lůně Jediného Boha.
—Virginia Mollenkottová 

Úterý

Ženy komunikují s Ježíšem ve vzájemné úctě, podpoře, útěše a výzvě. Samy jsou pak zmocněny ke skutkům soucitu, díkůvzdání a smělosti moudrosti, kterou z Něho čerpají.
—Elizabeth Johnsonová 

Středa

Potřebujeme se vzdát falešných obrazů Boha. Neslouží k ničemu a nemají žádný význam. Dobrou zprávou je, že stvoření včetně lidstva se už touto cesto vydalo.
—Richard Rohr

Čtvrtek

Říkám jí Posvátná Černá Ženská. Ona je Bůh, černých žen a je to právě pro ně, protože je to černá žena. Ona je symbolem Boha, který jednoznačně prohlašuje, že mu na černých ženách – které často existují pod autoritou u černých mužů a bílých žen a to až na dně společenského řádu – nejenže záleží, ale jsou pro něj posvátné. A zároveň jasně prohlašuje , že posvátné jsou pro něj všechny živé bytosti.
—Christena Clevelandová

Pátek

Země je zároveň Matkou, je Matkou všeho, co je přirozené, Matkou všeho, co je lidské. Ona je Matkou všech, neboť v ní jsou obsažen veškerý život
—Hildegarda z Bingenu, interpret G. Uhlein

Trénink jedenáctého týdne

Modlitba k božskému ženství

Kontemplativní učitelka a spisovatelka Beverly Lanzetta nás povzbuzuje, abychom se zkoušeli modlit k Božskému ženství, objevovali a ctili jedinečné způsoby, jakými nás ženské obrazy Boha formují:

Beverly Lanzetta

Zamyslete se nad svým vztahem k božským ženským postavám [jako je Marie, Moudrost, Sofie nebo Matka Země]. . . .

Zamyslete se nad tím, jak vaše kultura reagovala na myšlenku Boha jako ženy. Jak (pokud vůbec) byla Božská ženská a ženská energie ve vás porušena, zahanbena, zneužita, umlčena a nebo zesměšňována? Ať už jste žena nebo muž. Zamyslete se nad tím, jak je ženskost oslavována ve vaší kultuře. . . .

Napište svojí modlitbu božskému ženství

Napište modlitbu nebo meditaci k Božské Matce nebo k jakémukoli atributu božské podstaty u které si uvědomujete, že odráží posvátné ženství a v modlitbě proste o to, abyste se naučili ženské cestě soucitu, milosrdenství a bezpodmínečné lásky. . . .

Rozhodněte se vidět, že cesta Božského ženství, kterou poznáváte, je pro vás nesmírným osvobozením. Modlitbou nebo meditací o tomto daru se vymaníte z kultury , která vám vnutila omezení nebo vás utlačovala a začněte být schopni oslavovat svobodu svého myšlení a slova

Vyzkoušejte si verzi tohoto postupu prostřednictvím videa a zvuku.

Prameny:

Beverly Lanzetta, A New Silence: Spiritual Practices and Formation for the Monk Within (Sebastopol, CA: Blue Sapphire, 2020), 317.

Image credit: Toni Frisell, Nuns Clamming on Long Island (detail), 1957, photograph, New York, public domain. Jenna Keiper, Untitled Rose, (detail), 2020, photograph, used with permission. Annie Spratt, Women farming cassava in Sierra Leone (detail), 2017, photograph, Sierra Leone, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.