Vzpomínka na františkánské setkání rodin u Minoritů

Během těchto necelých čtyř dní jsme mohli prožít i radostný večer plný písniček, scének a her, které prožívaly celé rodiny společně, stejně jako nádhernou pobožnost smíření, kterou nás provázel otec Kryštof Skibiński. Byla to příležitost vzpomenout si díky dětem, které nacvičily scénky o arše Noema, přechodu Izraelitů přes moře a uzdravení slepého, na tyto biblické události, které nám přibližují, jak milosrdný a laskavý je k nám Hospodin; prožili jsme také chvíle ztišení před Nejsvětější Svátostí a měli jsme se možnost očistit a setkat se s odpouštějícím Kristem ve svátosti smíření.

Jan Marek Vilímek – Půst

Půst je snaha vejít do vztahu s Bohem prostřednictvím půstu. Půst nám pomáhá očistit své já od postupného znečištění ze světa. V 6. kap. Matouš Ježíš říká, že zbožné skutky jako jsou půst, almužny, modlitby se mají konat ve skrytosti, aby nebylo vyvyšováno naše já, ale vyvýšilo se Boží království. Všechny tři zbožné skutky nás učí být lepšími ve vztazích s druhými lidmi i s Bohem samotným. Zvláště přímluvná modlitba nás učí, že sami nic nezvládneme, že potřebujeme pomoc Boží. Tím, že sestupujeme do bezmoci dáváme prostor Božímu milosrdenství.