Kontemplativní semináře K1

webové stránky Václava Čápa : Žít v Přítomnosti

Kontemplativní seminář K1 – základní

Kontemplativní seminář K1 on-line

Kvůli současné situaci se pro zájemce o kontemplaci a naslouchání nabízí kontemplativní seminář K1 on-line.

Seminář se uskuteční formou 5-ti přednášek s doplňujícími praktickými informacemi jak v osobním čase ticha a naslouchání praktikovat kontemplativní modlitbu.

Přednášky a praktické informace budou v termínech čtvrtek – pondělí od 20.00 hodin a budou trvat 75 minut.

První termín bude ve čtvrtek 8. dubna 2021, poslední termín ve čtvrtek 22. dubna 2021.

Ostatní informace ohledně přihlašování, časového harmonogramu, odkazu na aplikaci zoom, atd., lze zjistit na webových stránkách:

www.kontemplativniseminare.cz v odkazu AKCE

Přihlašovat na seminář je možné od 25. března 2021 na webových stránkách.

Vzpomínka na františkánské setkání rodin u Minoritů

Během těchto necelých čtyř dní jsme mohli prožít i radostný večer plný písniček, scének a her, které prožívaly celé rodiny společně, stejně jako nádhernou pobožnost smíření, kterou nás provázel otec Kryštof Skibiński. Byla to příležitost vzpomenout si díky dětem, které nacvičily scénky o arše Noema, přechodu Izraelitů přes moře a uzdravení slepého, na tyto biblické události, které nám přibližují, jak milosrdný a laskavý je k nám Hospodin; prožili jsme také chvíle ztišení před Nejsvětější Svátostí a měli jsme se možnost očistit a setkat se s odpouštějícím Kristem ve svátosti smíření.

Jan Marek Vilímek – Půst

Půst je snaha vejít do vztahu s Bohem prostřednictvím půstu. Půst nám pomáhá očistit své já od postupného znečištění ze světa. V 6. kap. Matouš Ježíš říká, že zbožné skutky jako jsou půst, almužny, modlitby se mají konat ve skrytosti, aby nebylo vyvyšováno naše já, ale vyvýšilo se Boží království. Všechny tři zbožné skutky nás učí být lepšími ve vztazích s druhými lidmi i s Bohem samotným. Zvláště přímluvná modlitba nás učí, že sami nic nezvládneme, že potřebujeme pomoc Boží. Tím, že sestupujeme do bezmoci dáváme prostor Božímu milosrdenství.