48-jpg

Živá církev

Vždycky jste věděli, kdo má dary, protože je nemohl předstírat. Pokud se v jejich přítomnosti lidé uzdravili, byl to léčitel. Pokud k vám dokázali přijít a říct vám, jaký byl váš život a co se stane zítra, byl to vykladač. A tak se kolem nás pohybovali všichni tito nadaní lidé, ale neměli žádnou moc v církevních strukturách, díky čemuž si lidé jako já uvědomili, že skutečná moc není ve struktuře církve, ale v živé církvi. V nadaných prorocích uprostřed nás.