48-jpg

Živá církev

Čtyřicátý osmý týden: Budoucnost křesťanství

Učitelka CAC Rev. Dr. Barbara Holmesová nachází naději v inovativní, Duchem svatým podporované odolnosti černošské církve ve Spojených státech. V nedávném webcastu CAC s názvem Budoucnost křesťanství se zamýšlela: 

Jak přežít? Dívat za hranice principů křesťanství a věnovat se mystickým věcem

Hnutí kontemplace – které nyní nachází kořeny ve sborech BIPOC [1] a afroamerických tradičních denominacích – roste a já pozoruji, jak se stále více lidí odvrací od stylu bohoslužeb zaměřeného na zábavu a přiklání se spíše k růstu, který je spíše vnitřní než vnější. Jedním z důvodů, proč se černošská církev tolik zaměřila na hudbu a napomínání, je to, že abychom přežili nebo zůstali křesťany, museli jsme se dívat za hranice principů křesťanství a věnovat se mystickým věcem. Museli jsme být schopni transcendence a transcendence přichází, když zpíváte píseň, která zasahuje tam, kam slova nemohou.

Bůh nás může náhle změnit

Minulou neděli jsem byla v kostele, kam chodíme záměrně do velmi malého kostelíka, protože vždycky hledám místa, kde dochází k průlomu přítomnosti božského. Nezajímají mě tak výmluvná kázání. A oni začali zpívat píseň „Bůh to udělal náhle“ – to je ještě předtím, než kazatel vystoupil na kazatelnu – ale najednou nastal okamžik, kdy se všechno změnilo: „Bůh změnil způsob, jakým chodím, jak mluvím, změnil můj postoj, a Bůh to udělal náhle.“ A tak se stalo. Jde o to pochopení – že Bůh může vstoupit, bez ohledu na to, jak scestné se staly křesťanské zásady týkající se rasy, a najednou všechno změnit, může změnit srdce vašich nepřátel, může vás posílit natolik, abyste byli schopni obstát, může vám dát moc a může vám dát sílu.

Ponechali jsme si naše osobní chápání

Další věc, díky níž jsme zůstali křesťany, je podle mě ta, že čteme Bibli jinak, díky Bohu. Viděli jsme Ježíše chodit po vodě a chovat se jako šaman. Šamany známe. Viděli jsme, že hradby Jericha padly za pochodu kolem města. A věděli jsme, že tento Bůh, který dovolil, aby nás z Afriky přivezli v řetězech, je Bůh, který nás také může osvobodit. Takže jsme neposlouchali, co nám říkali, že je křesťanství; měli jsme pochopení křesťanství zakořeněné v našem vlastním africkém chápání.

Podle Holmesovy zkušenosti vedení a služba nevycházely z oficiálního svěcení, ale z hnutí Ducha svatého mezi lidmi:

Služba nevycházela z  oficiální struktury, ale z darů Ducha svatého

Vždycky jste věděli, kdo má dary, protože je nemohl předstírat. Pokud se v jejich přítomnosti lidé uzdravili, byl to léčitel. Pokud k vám dokázali přijít a říct vám, jaký byl váš život a co se stane zítra, byl to vykladač. A tak se kolem nás pohybovali všichni tito nadaní lidé, ale neměli žádnou moc v církevních strukturách, díky čemuž si lidé jako já uvědomili, že skutečná moc není ve struktuře církve, ale v živé církvi. V nadaných prorocích uprostřed nás.

Prameny:

[1] BIPOC is an acronym for Black, Indigenous, People of Color. 

Adapted from Barbara Holmes, “The Role of the Pastor,” and “Read the Bible Differently,” in The Future of Christianity: A Virtual Summit, Center for Action and Contemplation, streamed live on August 23, 2022, YouTube video, 1:56:18.

Image credit: Christopher Holt, Newgrange Triple Spiral (detail), 2014, Ireland, photograph, Wikimedia. Joanna Kosinska, Untitled (detail), 2017, photograph, Unsplash. Nasa and ESA, M104 Sombrero Galaxy (detail), 2003, United States, photograph, Wikimedia. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: From a past shrouded by time, we hold the known candle of our present moment toward an unknown and expansive future. Past, present, and future— Christ is present in each.