Hledání Grálu

Komu slouží grál?

Třicátý šestý týden: Hledání grálu

Duchovní cesta nás učí, že nakonec existuje pouze láska. A základem všeho… je nakonec láska. To je zkušenost s Grálem: Stojíme na lásce. -Richard Rohr, Hledání Grálu

V homilii pronesené v závěrečný den rekolekcí Men’s Rites of Passage (MROP), které posloužily jako materiál pro jeho knihu Quest for the Grail, se Richard dělí o  myšlenky týkající se významu tohoto mýtu:

Dva světy v Grálu

Komu slouží grál? Grál slouží Králi Grálu. Náš život má být darován pro svět. Jsme povoláni být lidmi, kteří žijí pro druhé. Jakmile uslyšíme evangelium, jakmile se ocitneme v komnatě Grálu, jsme předurčeni žít ve dvou světech: ve světě, jaký je, který bychom mohli nazvat mocí, a ve světě, jaký by měl být, který bychom mohli nazvat láskou.

Oba světy spojuje moc a láska

Oba světy musíme brát naprosto vážně. Láska bez moci je jen sentimentalita, laciné a nevinné náboženství. Moc bez lásky se však stává brutalitou a k té každá kultura instinktivně směřuje: k sebeobraně a sebeprosazení. Jakmile poznáme pravdu o grálu, o lásce, nemůžeme věřit, že svět moci je adekvátní nebo správnou odpovědí na realitu. Hrdinská cesta spojuje moc a lásku.

Králem je Ježíš, který stojí na straně bezmocných

Jako hlavního hrdinu jsme si vybrali Ježíše a nikdo se otázkami moci a nadvlády nezabývá příměji. Celé evangelium bychom mohli číst jako Ježíše, který podrývá falešnou moc a neústupně a neustále stojí na straně bezmocných. Vždy stojí na straně obětí, chudých, utlačovaných, maličkých.

Spolu s ním můžeme žít nenásilný život

Ať už jsme kdokoli, i my jsme byli pozváni na hrdinskou cestu. Vstupujeme do komnaty Grálu a víme, že je to radikálně důvěryhodný svět, navzdory všem tragédiím, s nimiž možná musíme žít. V této základní důvěře můžeme odložit své kopí a štít. Nyní můžeme žít skutečně nenásilný život.

Spolu s ním jsme milované Boží děti

Láska nám není dána proto, aby nám pomáhala řešit naše problémy. Láska nás spíše vede do našich problémů. Je to láska, která nás vede na cestě hledání a nakonec ke konečné, univerzální a uzemňující lásce. Je to láska, které můžeme důvěřovat, protože víme, že nezáleží jen na nás. Nemusíme se zabezpečovat, protože jsme radikálně zabezpečeni – jsme milované děti v laskavém vesmíru.

Spolu s ním jsme propojeni se všemi a se vším

Když skutečně a plně patříme, je přirozené věřit a stát se. Tragédií naší doby je, že tolik lidí nepatří – lidí, kteří nemají rodiče, rodinu, společenství, tradici. Není divu, že přežívání nahradilo stávání se. Jediné, co je zapotřebí, je jediná opravdová láska. Říká nám, že patříme, že jsme propojeni a že jsme doma. Jsme uvnitř právě proto, že jsme byli vedeni skrz.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy vložil překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Quest for the Grail (New York: Crossroad Publishing, 1994), 177, 178, 179, 180, 187. 

Image credit: Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 1, 2 & 3 (details), 2022, photographs, Spain, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

This week’s images by Katrina Lillian Sorrentino appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Entelechy: the seeded, coded essence that contains both patterns and possibilities for your life. Ever since I left my Christian marriage, I wanted to do the Camino, a pilgrimage that people from all over the world make to St. James’ tomb in Santiago de Compostela, Spain. In May, I walked it as a ritual in order to shed a previous version of Self and embody a truer one. I walked a total of 333 miles in order to capture entelechy through the photograph. This series is a relic of a ritual that carried me further into being. —Katrina Lillian Sorrentino