Ježíš jako prorok

 Shrnutí čtvrtého týdne  22. ledna – 27. ledna 2023

Neděle

Ježíšovým cílem bylo otevřít ducha proroctví všem…. Pak se i my všichni můžeme stát dostatečně odvážnými, abychom mluvili jako proroci. -Albert Nolan

Pondělí

Proroctví ožívá jako láska. Ježíš prorok je projevená láska. I my můžeme být ve světě projevenou láskou. -Barbara A. Holmesová

Úterý

Ježíšova genialita spočívá v tom, že neztrácí čas potlačováním nebo popíráním stínu. V tom je klasickým prorokem, jedním z těch, kteří neodhalují pouze popíraný stín Izraele, ale útočí na skutečný problém, kterým je ego. -Richard Rohr

Středa

Ježíš věděl, že nemůže být kaplanem říše, ale byl poslán, aby byl Božím prorokem – pomazaným Bohem a lidmi, aby konal dílo lásky, spravedlnosti a osvobození. -Erica N. Williams

Čtvrtek

Máme-li kněze a proroka, máme systém, který se neustále zdokonaluje a opravuje zevnitř. -Richard Rohr

Pátek

Ačkoli Ježíš sám může být vnímán jako dědic odkazu Ámose a Jeremiáše, evangelia ho představují jako víc než jen proroka. Podle evangelistů je Božím Synem, který k prorockému zájmu o spravedlnost přidává něco nového. -Amy-Jill Levine

 Rozjímání o kříži

Čtvrtý týden cvičení

  Otec Richard uznává, že prorocká cesta téměř vždy povede k našemu odmítnutí – a u mnoha proroků dokonce ke smrti. Vyzývá nás, abychom rozjímali o bolesti a útěše kříže:

Logo jako srážka protikladů

V logu CAC, oválu rámujícím dvě protínající se šipky tvořící Kristův kříž, je znázorněna srážka protikladů. Jedna šipka vede dolů a dává přednost pravdě pokory. Druhý směřuje doleva proti proudu. Všechny jsou však bezpečně zabaleny do skryté harmonie: jeden svět, Boží kosmos, laskavý vesmír. Keltský kříž také umisťuje svislé a vodorovné pruhy do kruhu, čímž zahrnuje Kristovo utrpení v našem lidském kontextu a věčnou Boží lásku.

Z každé smrti přichází nový život

Věnujte nějaký čas meditaci nad obrazem kříže. Dovolte svému tělu, mysli a srdci, aby byly zcela přítomny Kristovu utrpení. Přijměte své vlastní vzpomínky nebo pocity bolesti, smutku, žalu. Jemně je držte v kruhu Boží přítomnosti – Boží solidarity s lidským utrpením. Pak toto utrpení, své i Kristovo, nechte odejít a spočívejte ve víře, že z každé smrti přichází nový život a v každé ráně je příležitost k uzdravení a naději.

Prameny:

Richard Rohr, A Spring Within Us: A Book of Daily Meditations (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2016), 124.

Image: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 8, 13, and 7. Used with permission. Click here to enlarge image

Jesus used the mystery and variety of the natural world to teach us.