Nekonečná láska v naší zlomenosti          

Dvacátý první týden: Deprese a duchovní uzdravení          

Podle Jamese Finleyho nám terapeutická práce může pomoci důvěřovat v božský hlubinný rozměr našich životů. Představuje model, který nabídl psycholog Carl Rogers (1902-1987): 

Tři body terapeutického vztahu

Pozitivní respekt

Carl Rogers vytvořil něco, čemu se říká “rogeriánská triáda”. [1] Učil, že existují tři body trojúhelníku, které představují tepající srdce terapeutického vztahu. Prvním bodem trojúhelníku je bezpodmínečný pozitivní respekt. Probíhá takto: Terapeut sedí s pacientem v terapii. Terapeut dává dotyčnému najevo, že bez ohledu na to, co mi o sobě sdělíte, to nijak nesníží můj hluboký respekt k tomu, kým jste jako lidská bytost. Postupně se tak terapeutova hluboká úcta a bezpodmínečný pozitivní respekt k vám může přenést i na vás. Může se začít stávat vaším obnoveným pocitem bezpodmínečné pozitivní úcty k sobě samému. Internalizujete si ho.

empatie

Druhým bodem je empatie. Terapeut říká: “Slyším, že říkáte…” a opětuje to takovým způsobem, že víte, že vás slyšel. Když víte, že jste byli vyslyšeni, víte také, že jste byli pochopeni. Zkušenost, že jste pochopeni, může prohloubit vaši schopnost slyšet se, porozumět si a vcítit se do sebe.

Respekt a upřímnost

Třetím bodem trojúhelníku je kongruence, což znamená, že terapeut je k vám vždy upřímný a respektuje vás. Terapeut může říci: “Víte, upřímně řečeno, mám o vás obavy, když takto mluvíte. Opravdu mi dělá starosti, jak na tom jste.” To znamená, že si děláte starosti. A v této soucitné upřímnosti se postupně naučíte být upřímní sami k sobě. Když riskujeme, že se podělíme o to, co nás nejvíc bolí, v přítomnosti někoho, kdo nás nenapadne a neopustí, můžeme se naučit nenapadat a neopouštět sami sebe. Ve spojenectví s klinikem můžete být znovu vychováváni v lásce. 

Navrhuji vám toto: Vezmeme-li tři body triády, položíme je naplocho na zem a nakreslíme tři čáry dolů, zjistíme, že každý bod se spojuje s Bohem.

Pozitivní úcta terapeuta ztělesňuje pozitivní úctu Boha

Bezpodmínečná pozitivní úcta lékaře k vám ztělesňuje propastnou nekonečnou pozitivní úctu Boha k vám jako milovanému. Přítomnost klinického lékaře se pak stává ztělesněným projevem vyvěrajícího pramene této hlubinné dimenze a dává vám najevo, že jste nepřekonatelně vzácní ve všech svých cestách. Shrneme-li Thomase Mertona, je ve vás něco, co nepodléhá brutalitě vaší vlastní vůle, neboť to ve vás zcela patří Bohu. [2]

Bůh s láskou chápe skrz naskrz a navždy. 

Pravdou je, že Bůh vás nekonečně miluje a nekonečně dobře ví, kdo jste. S nekonečnou moudrostí tě Bůh s láskou chápe skrz naskrz a navždy. 

Pravdivost vůči sobě

Soulad je pravdivost, vyjádřená soucitem. Můžete být pravdiví sami k sobě. V čem spočívá pravdivost vůči sobě? Je to to, že jsi nekonečně vzácný, zlomený člověk. Tato nekonečná láska k vám prostupuje vaši zlomenost skrz naskrz. Je s vámi nevysvětlitelně navždy.

Prameny:

[1] See Carl R. Rogers, On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1961), chapter 14. 

[2] See Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Garden City, NY: Doubleday and Company, 1966), 142. 

Adapted from James Finley, “An Introduction to Depression and Spiritual Healing,” 2023 Daily Meditations: The Prophetic Path, Center for Action and Contemplation, April 4, 2023, video, 24:44. 

Image credit: A path from one week to the next—CAC Staff Exercise in Grief and Lamentation credits from left to right: Jennifer Tompos, Jenna Keiper, Jenna Keiper. Used with permission. Click here to enlarge image.

On retreat, the CAC staff used watercolors to connect to our collective grief. This is one of the watercolor paintings that came from that exercise.