Duch je pro všechny

Týden dvacátý první: Život v duchu

Autorka Lisa Sharon Harperová popisuje rozmanitost rané církve:

Boží moc spíše umožnila jednotu uprostřed rozmanitosti.

O Letnicích Duch svatý vtrhl dovnitř a způsobil, že všichni přítomní začali mluvit cizími jazyky. Každý člověk rozuměl jiným…. Bůh založil zmatek mezi jazyky u babylonské věže (viz Genesis 11). O Letnicích Bůh jazyky sjednotil, ale ne tak, jak bychom si představovali. Bůh nesjednotil svět pod jedním císařským jazykem. Boží moc spíše umožnila jednotu uprostřed rozmanitosti. Bůh umožnil, aby lidé mluvili jinými jazyky než svými vlastními a aby si navzájem rozuměli.  

všechny kulturní, ekonomické a genderové bariéry mezi nimi byly prolomeny.

A stejným způsobem, jakým Ježíš prolomil genderové a třídní bariéry, se tato multietnická, mnohojazyčná skupina obrátila zády k misogynii a ekonomickému zvýhodňování. Petr [cituje Joela 3,1-2] vysvětlil zástupu, proč vedle svobodných mužů prorokovaly i ženy a otroci:  

V posledních dnech se stane, prohlašuje Bůh, že vyliji svého Ducha na každé tělo a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vidět vidění a vaši starci budou mít sny. I na své otroky, muže i ženy, vyliji v oněch dnech svého Ducha a budou prorokovat (Sk 2,17-18)…..  

Jinými slovy, všechny kulturní, ekonomické a genderové bariéry mezi nimi byly prolomeny. [1]  

Teolog Luke Powery pojmenovává, jak je přítomnost Ducha svatého dána všem, nejen některým:

Božské vylití je láska ke každému člověku

Letnice ukazují, že Duch nás miluje natolik, že chce vstoupit do našeho nitra, přebývat v nás a komunikovat s námi ve svazku lásky. Toto božské vylití je láska ke každému člověku. Duch ctí těla všech lidí – mladých, starých, mužů, žen, všech lidských bytostí na celém světě….. Duch je vyrovnávač a svatý odpůrce rasismu a rasových hierarchických systémů. 

 O Letnicích je každé tělo a každé etnikum potvrzeno jako posvátné a hodnotné, jako lidská bytost milovaná Bohem

To, že Duch naplňuje všechny a spočívá na všech, nejen na některých tělech …, poskytuje příležitost těm, kteří jsou považováni za nelidi, aby znovu získali své lidství v Bohu. Letnice nám ukazují, že duchovní je spojeno s hmotným, a že tedy pro život víry mají význam všechna lidská těla. Boží sláva se zjevuje skrze všechna lidská těla a je „znamením zvláštní přízně Ducha“. [2] O Letnicích je každé tělo a každé etnikum potvrzeno jako posvátné a hodnotné, jako lidská bytost milovaná Bohem…..

Je to nové stvoření zapálené Duchem

Žádnému lidskému hlasu ani tělu není upírána Boží přítomnost a oheň. Lidé, bez ohledu na etnickou příslušnost nebo rasu, mluví mnoha jazyky, aby zjevili rozmanitost Boha od počátku, což je vize konce….. 

Letnice … vytvářejí nový svět. Je to nové stvoření zapálené Duchem. Duch může být „nevyžádaný“ nebo „nechtěný“, ale „má v úmyslu učinit všechno nové“. [3] To zahrnuje i nové tělo, nové tělo pro Boží lid. [4]

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

[1] Lisa Sharon Harper, The Very Good Gospel: How Everything Wrong Can Be Made Right (New York: Waterbrook, 2016), 183–184.   

[2] Zora Neale Hurston, The Sanctified Church (Berkeley, CA: Turtle Island, 1981), 91. 

[3] Stanley Hauerwas and William H. Willimon, The Holy Spirit (Nashville, TN: Abingdon Press, 2015), 35.  

[4] Luke A. Powery, Becoming Human: The Holy Spirit and the Rhetoric of Race (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2022), 70–71, 73, 75. 

Image credit and inspiration: Tim Zänkert, body of water (detail), 2017, photo, UnsplashClick here to enlarge imageLike sunlight on water, we cannot grasp or clutch Spirit, but its beauty is with us all the same.