Identita Sekulárního františkánského řádu

O Indentitě Sekulárnímu františkánskému řádu (zkr.:SFŘ)lze číst v manuálu pro Duchovní asistenty, kteří mu slouží  ( Z italštiny přeložil Bonaventura Štivar OFMCap.) Identita SFŘ.pdf Je důležité správně pochopit charisma, poslání…