Kalendář Sekulárního řádu pro rok 2023

Pravidelné každoroční akce SFŘ v ČR

Pozvánky na nejbližší akce

Úno
19
Ne
NÁRODNÍ SETKÁNÍ FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY Velehrad – Stojanov v Velehrad- Stojanov
Úno 19 @ 18:00 – Úno 24 @ 12:00
19.-24.2. (ne-pá) NÁRODNÍ SETKÁNÍ FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY Velehrad – Stojanov + apoštol.nuncius J.T.Okolo

Všem bratřím a sestrám našich řádů Františkánské rodině:

Drazí bratři prvního řádu, sestry klarisky, bratři a sestry TOR a SFŘ-GiFra, kéž vám Pán dá svůj pokoj! 

Před několika týdny jsme v dopise z 2. října 2021 oznámili vytvoření koordinační skupiny pro Františkánské osmisté výročí. Tuto skupinu jsme založili, abychom byli lépe připraveni na Františkánské výročí. Během tohoto výročí si připomeneme 800. výročí Potvrzené řehole, Vánoc v Grecciu (2023), stigmat (2024), Chvalozpěvu stvoření (2025) a zakončíme je Františkovými Velikonocemi (2026). Toto období bude „mnohostrannou událostí, při níž se bude slavit několik výročí“. Oznámili jsme, že chceme pověřit pracovní skupinu odborníků vytvořením osnovy pro hlubší poznání našeho charismatu v každé fázi výročí, aby se tak posílila trvalá a počáteční formace všech našich bratří a sester ve františkánské rodině; zvláště formace v našich provinciích, kustodiích, bratrských společenstvích SFŘ a dalších jurisdikcích. Naším záměrem bylo nabídnout několik společných pokynů k prohloubení znalosti našeho charismatu v našich společenstvích a v různých skupinách, které žijí s námi. Dnes vám můžeme s radostí předat text, který připravila pracovní skupina našich bratří a sester a my jej přijali za vlastní. Tento text se hodí k rozmanitému využití a pomůže nám vydat se na tuto cestu ve společenství. Text nabízí pokyny pro organizaci výročí na místní úrovni a poskytuje schéma, na němž můžeme postavit naše formační programy. Je to flexibilní a kvalifikovaný nástroj, který umožní rozpracovat témata osmistých výročí, jež společně vytvoří jediné Františkánské výročí 2023 – 2026, završené oslavou 800 let od Velikonoc našeho serafického otce. Předáváme vám tento nástroj a přejeme dobré čtení, plodnou práci a šťastné Františkánské výročí! 

Frantiskanska-vyroci-CZ.pdf

Bratrsky vaši 

Deborah Lockwood OSF

Předsedkyně IFC-TOR

Tibor Kauser OFS 

Generální ministr

Massimo Fusarelli OFM 

Generální ministr

Roberto Genuin OFM Cap 

Generální ministr

Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv 

Generální ministr

Amando Trujillo Cano, TOR

Generální ministr