Nechat jednat Boha

Mohli  “nechat Boha”, aby na chvíli nesl tyto smutky. Bůh nepřevzal bolest, frustraci nebo hněv – stále tam byly – ale mohli si na chvíli odpočinout od svého břemene u Pána, dokud nenašli sílu se ho znovu chopit a nést ho. Někdo by řekl, že byli pasivní . . . Ale to je omyl