Svatá zmatenost   

Můj život je pro mě těžký… Život není omyl, i když je. To znamená, že jakákoli víra, s níž se vynoříte na konci svého života, bude tímto životem nejen ovlivněna, ale bude na něm úzce závislá, protože víra v Boha je v nejhlubším smyslu víra v život – což znamená, že i ten nejpevnější život víry je životem velkých změn. Z toho vyplývá, že pokud v padesáti věříte tomu, čemu jste věřili v patnácti, pak jste nežili – nebo jste popřeli skutečnost svého života.