přesto mi právě toto poznání - že jsem ještě nežil lásku - umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Prosím o pokoj

Mír ubuntu je mír mezi námi a mír uvnitř každého z nás. Ubuntu odpuštění je mír, který léčí. . . . Když staří slyšeli Ndicela uxulo . . . slyšeli pachatele, kteří žádali o naději na lepší “společnost”. Slyšeli výzvu k uzdravení nás všech a prostoru mezi námi, který je společenstvím. Slyšeli výzvu k uzdravení struktury života.

realita komunity

Ve společenství se všemi

Kultura vděčnosti musí být také kulturou vzájemnosti. Každý člověk, ať už člověk nebo ne, je s každým dalším člověkem spojen ve vzájemném vztahu. Stejně jako mají všechny bytosti povinnost vůči mně, mám já povinnost vůči nim.