V modlitbě je přítomen Bůh

Cílem modlitby je kvalitní vztah

Sedmý týden: Setkání s Bohem v modlitbě

Modlitba může vnést do našeho života velkou proměnu, říká Richard Rohr. Můžeme prožít své hlubší já, které je ve vztahu s Bohem:

Vztah našeho já s Bohem

Naše vnitřní já může žit ve vztahu s Bohem. Vznikne pak spiritualita bez vnějších požadavků. Vytvoří se kvalitní vztah a rozvine se naše schopnost žit s Bohem a s ostatními. Moje vnitřní já i fyzické já je v úzkém vztahu s Bohem. Modlitbou pak už je jenom to, že jsme, uvnitř s ním.

Chodit s Bohem

To měl Pavel na mysli, když prosil, abychom se neustále modlili, (1 Tesalonickým 5:17). Určitě tím nemyslel, že bychom celý den měli chodit a přitom stále opakovat Otče nás. Myslel tím, že máme být vědomě neustále s Bohem. Pro každého je překvapení, že pro takovýto vztah s Bohem, nemusíme být dokonalí. Jsem sice v Bohu, ale i nadále dělám chyby, ale on mne neodmítá. Je určitě těžké získat pro takový vztah cit. Potřebujeme se setkat s někým, kdo tak žije.

Potřebujeme lidské vzory

Opravdu si myslím, že se potřebujme setkat s člověkem, který už má se vztahem s Bohem zkušenost. Kdysi jsem si myslel, že křesťanem se stává člověk tehdy pokud se s křesťanem setkává, protože je to nakažlivé. Když se setkáme se zralým člověkem, můžeme se také stát zralejšími. Když se setkáme s trpělivým člověkem, učíme se být trpělivý. Setkáváme-li se milujícím člověkem, učíme se více milovat. Tak to mezi lidmi funguje. Když se stýkáme se stabilním, šťastným a svobodným člověkem, staneme se i my takovými. Protože se nám jeho vzor líbí. Tak se vlastně víra šíří -prostřednictvím našich vztahů.

Najdi si své místo pro modlitbu

Pro modlitbu usilující o vztah s Bohem je potřebné najít si své místo pro setkání. Místo na němž cítíme, že nejsme manipulováni, nejsme zneužíváni, nikdo nás neposuzuje ani nehodnotí. Příjemné místo. Místo úplné svobody. Každému z nás se takové místo zalíbí. Proto navrhujeme, aby se každý člověk modlil v nějaký určený čas a na stejném místě. Využíváme tak postupně svoji vlastní zkušenosti. Sami sobě se stáváme učiteli. Ale musíme vědět, že vždy nás učí Duch (viz Římanům 8:16). Bůh se s námi setkává. Je to skoro jednoduché. Nevím, jak to jinak říct.

Všechno v náboženství má podpořit náš vztah s Bohem

Musím podotknout, že i všechny ostatní prvky a praktiky v náboženství, ať je to Bible, svátosti, kněžství, církve, růženec, kontemplativní sezení, to všechno nám má pomáhat zažívat to nejdůležitější – sjednocené já. Právě o to jde. Jak prosté a jednoduché. Pokud vám naše náboženství nepomůže prožívat své svobodné a milované já, pak ho změňte, nebo se ho zbavte a hledejte jinou cestu.

Prameny

Adapted from Richard Rohr, Contemplative Prayer (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2003), CD, MP3

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 14 & 21 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Abel Marquez, Lady Praying, 2020 (detail), photograph, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with other images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Sometimes we don’t have the energy to climb the stairs or jump off the dock. Wherever we are in this moment: in community, in solitude, in joy, in sorrow, with motivation or with great exhaustion… God meets us here.