V modlitbě je přítomen Bůh

Odevzdat se Bohu

Sedmý týden: Setkání s Bohem v modlitbě

Františkánský teolog Ilia Delio píše: Boží Láska je středem věčné a nevýslovné touhy se modlit :

Modlitba je touha po Bohu

Pramení z touhy lidského srdce po Bohu. Modlitba je naše přání a naše touha po vztahu s Bohem a zároveň také to, že Bůh vnímá naší touhy a i on má touhou být s námi ve společenství. Duchovní myslitel Augustin z Hippo [354–430] zachytil touhu lidského srdce v textu Přiznání: “Stvořil jsi nás pro sebe a naše srdce je neklidné, dokud v tobě nespočívá.” [1] Toužíme po Bohu, protože jsme Jím stvořeni. Naše touha po něm je zdrojem naší naděje v Bohu, ale zároveň i obava mu cele podlehnout. Modlitba nás probouzí do skutečnosti, že chceme-li naplnit svůj život, musíme spočinout v Bohu.

Modlitba je touha Boha po nás

Bůh se raduje ze všeho stvoření a zároveň každého z nás osobně miluje. Bůh touží ve mně dýchat , být s duchem mého života, doslova mne vtáhnout do plnosti života. Když se modlím – když dýchám s Bohem – stávám se součástí intimního Božího života.

Modlitba je Boží blízkost v nás

Františkánský teolog svatý Bonaventura [asi 1217–1274] napsal ve svém díle Vnitřní monolog, “[Bůh] je ten, kdo je vám blíž než jste vy sami sobě.” [2] Modlitba znamená přijmout Boha do našeho důvěrného prostoru v našich životech, Přijmout Boha, který je věrný ve své lásce, a to i když se svět kolem nás rozpadá.

Modlitba je riziko vedoucí k růstu

Františkánský teolog Ilia Delio: Sdílet se s Bohem v modlitbě je také o riziku a zranitelnosti a o ovoci, které přináší:

Modlitba je naprostá důvěra v Boha

Modlit se znamená otevřít sebe k Bohu, který v nás přebývá. Znamená to před Bohem nic neskrývat a úplně všechno s Bohem sdílet. Pouze Boží milost nám může umožnit, abychom se zbavili svých strachů a abychom dovolili Bohu nás provázet celým životem. Pravá modlitba je proto základem života v Bohu.

Modlitba srdce probíhá celý den a den po dni

Obrácení je milost, která otevírá naše srdce a pomůže nám abychom si uvědomili pokornou Boží přítomnost v našem životě. Modlitba srdce je neustálá modlitba, kdy Bůh spolu s námi dýchá a je v našem srdci. Vnitřní život v Bohu je naší cestou abychom poznali sebe. V modlitbě a skrze ni objevujeme své pravé já. Já, které v nás stvořil Bůh.

Modlitba je dobrodružství i riziko lásky

Život v Bohu je příležitostí prožít dobrodružstvím lásky. Bohužel se často spokojíme jen s průměrností. Máme zavedený systém každodenních modliteb, ale nejsme ochotni nebo schopni odevzdat se Bohu cele. Jestliže se zabydlíme v průměrnosti jestliže se spokojíme jen s něčím menším, než je Bůh, naše srdce bude i nadále neklidné a nenaplněné. Modlitba je dynamický, životodárný vztah s Bohem. Vztahem rosteme hluboko v Božím slově. Stáváme se silnějšími v Boží milosti. Máme svobodu snít o Boží lásce, snít o tom co si neumíme ani představit.

Prameny

[1] The Confessions of Saint Augustine, trans. John K. Ryan (Garden City, NY: Image Books, 1960), 43.

[2] Bonaventure, “Soliloquy on the Four Spiritual Exercises,” in The Works of Bonaventure: Cardinal, Seraphic Doctor, and Saint, vol. 3, Opuscula, trans. José de Vinck (Paterson, NJ: St. Anthony Guild Press, 1966), 44.

Ilia Delio, Ten Evenings with God (Liguori, MO: Liguori Publications, 2008), 15, 17. 

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 14 & 21 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Abel Marquez, Lady Praying, 2020 (detail), photograph, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with other images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Sometimes we don’t have the energy to climb the stairs or jump off the dock. Wherever we are in this moment: in community, in solitude, in joy, in sorrow, with motivation or with great exhaustion… God meets us here.

CAC denní texty zde

CAC denní texty anglicky zde