V modlitbě je přítomen Bůh

V intimitě s Bohem

Sedmý týden: Setkání s Bohem v modlitbě

Kontemplativní život

Mystička a spisovatelka Beverly Lanzetta se zamýšlí nad tím, jak žít kontemplativní život ve světě. Při úvaze o modlitbě se obrací k Terezii z Ávily (1515–1582). a Thomasi Mertonovi (1915–1968):

Intimní kontemplativní život

Terezie z Avilly popisuje vnitřní (kontemplativní) modlitbu jako ” intimní sdílení mezi přáteli, abychom věnovali svůj čas k intimnímu setkání s Bohem, který nás miluje.” [1] Boha si můžeme představit jako svého důvěrného přítele, se kterým všechno sdílíme. Můžeme s ním mluvit o našich potřebách, stížnostech a těžkostech, prosit ho o radu, pronášet chvály a konat skutky z víry nebo se kát ze svých hříchů. Můžeme spolu s ním hledat vedení pro naše děti nebo plakat nad nemocí a smrtí.

V blízkosti Boha

Nejúčinnější způsob modlitby se může nacházet v temnotě a prázdnotě. V ní zjistíme, že jsme se s důvěrou otevřeli obrovskému tajemství, které nás obklopuje. Soustředili jsme na své srdce v mlze nejasné víy a necháme se pohltit božskou přítomností. Prožíváme kontemplaci noci. Právě temnota utišuje naši duši a my se můžeme plněn odevzdat nevědomosti. Thomas Merton se modlí:

Tajemství Boží přítomnosti mi stačí

Tvůj jas je pro mne temnotou. Nevím o Tobě nic a sám si ani nedokážu představit, jak Tě poznat. Když si Tě představuji, mýlím se. Rozumím-li Ti, klamu sebe. Jsem-li přesvědčený a jistý, že Tě znám, stal jsem se bláznem. Temnota mi stačí. [2]

Žít vnitřní modlitbou

James Finley popisuje, co se děje uvnitř nás, když se rozhodneme pro vnitřní modlitbu:

Jakmile si zvyknete meditovat, stanete se zkušenějšími v tom jak vstoupit rychleji do tichého, meditativního stavu otevřenosti vůči Bohu. Krůček po krůčku se budete víc a víc seznamovat s vnitřní krajinou svého nově probuzeného srdce. Když dovolíte svému nově probuzenému srdci častěji odpočívat v meditativním vědomí, pomalu naleznete v sobě střed a jádro skrytých hlubin Boha.

Prameny

[1] Teresa of Avila, The Book of Her Life, chap. 8, in The Collected Works of St. Teresa of Avila, vol. 1, trans. Kieran Kavanaugh and Otilio Rodriguez (Washington, DC: ICS Publications, 1976), 67.

[2] Thomas Merton, Dialogues with Silence: Prayers and Drawings, ed. Jonathan Montaldo (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2001), xiii–xiv. 

[3] James Finley, Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2004), 33–34.

Beverly Lanzetta, The Monk Within: Embracing a Sacred Way of Life (Sebastopol, CA: Blue Sapphire Books, 2018), 353–354.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 14 & 21 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Abel Marquez, Lady Praying, 2020 (detail), photograph, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with other images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Sometimes we don’t have the energy to climb the stairs or jump off the dock. Wherever we are in this moment: in community, in solitude, in joy, in sorrow, with motivation or with great exhaustion… God meets us here.