V modlitbě je přítomen Bůh

Setkání s Bohem v modlitbě

13. února – 18. února 2022

Neděle

Modlitba není založena na slovech nebo myšlenkách. Je spíše postoj. Způsob života v Přítomnosti, uvědoměním si Přítomnosti, a dokonce životem v Přítomnosti. —Richard Rohr

Pondělí

Modlitba není založena na tom, jak se my prezentujeme Bohu, že my něco Bohu dáváme, ale modlitba je založena na tom co Bůh dělá pro nás. Bůh nám dává ve své lásce své božské Já . —Ruth Burrowsová

Úterý

Tichá, kontemplativní modlitba vzniká , když jsme klidní a otevření Kristovu Duchu, který působí v našem nitru a když nasloucháme prosbě žalmisty: “Ztište se a vězte, že já jsem Bůh” (Žalm 46:10). S důvěrou se noříme do Božích symbolických rukou abychom byli očištěni, osvíceni a byli s ním. —Tilden Edwards

Středa

Modlitba je prostor uvnitř nás kde nejsme manipulováni, využíváni, ani souzeni, nejsme v něm hodnoceni. Kdo by po tom netoužil? Je to místo úplné svobody. —Richard Rohr

Čtvrtek

Boha si můžeme představit jako svého důvěrného přítele, se kterým všechno sdílíme. Můžeme s ním mluvit o našich potřebách, stížnostech a těžkostech. Prosit o radu, chválit jej a konat z víry skutky nebo se kát ze svých hříchů. Můžeme v něm hledat vedení pro své děti nebo plakat kvůli nemoci a smrti. —Beverly Lanzetta

Pátek

Modlitba je touha našeho srdce po Bohu. Je to hluboké přání být s Bohem ve vztahu a obráceně je to, jak Bůh vnímá naši touhu a i on chce být ve společenství s námi. —Ilia Delio

Trénink v sedmém týdnu

Modlitba – nádech a výdech

Služebnice Adele Ahlberg Calhoun nabízí jednu z forem dechové modlitby, která nám pomůže přenést nejhlubší touhu našeho srdce do důvěrného vztahu s Bohem:  

V Bohu žijeme , pohybujeme se a jsme

Modlitba s pomocí dýchání nám připomíná, že stejně jako nemůžeme žít z jednoho nádechu vzduchu, nemůžeme žít z jednoho nádechu Boha. Bůh je kyslík naší duši. Potřebujeme dýchat s Bohem po celý den. Koneckonců sv. Pavel říká, že v Bohu “žijeme, pohybujeme se a jsme” (Skutky 17:28). Nádechová modlitba nám připomíná, že každý nádech, je Božím darem a také to že Boží Duch je nám ještě blíž než náš vlastní dech.

Rozjímej o blízkosti Boha

Chcete-li praktikovat modlitbu dechu, přemítejte o Boží blízkosti. Ponořte se hluboko do skutečnosti, že Kristus je ve vás. Zhluboka dýchejte a opakujte kterékoliv Boží jméno, které je vám nejblíže. . . . Když vydechujete, vyslovte přitom hlubokou touhu vašeho srdce. Obětujte touhu svého srdce. Jednoduchost modlitby vám umožňuje, opakovat jí znovu a znovu po celý den.

Příklady dechových modliteb jsou
  • Vdechněte “Abba”, vydechněte “Patřím k tobě”.
  • Nadechněte se “Léčiteli”, vydechněte “řekni jen slovo a já budu uzdraven”.
  • Nadechněte se “Pastýři”, vydechněte “přiveď domů všechny co jsme ztratili.”
  • Vdechujte “Svatý”, vydechujte “udržujte mě v pravdě”.
  • Nadechněte se “Pane”, vydechněte “Jsem tu”.
  • Nadechněte se “Ježíši”, vydechněte “smiluj se nade mnou”.

Vyzkoušejte si verzi tohoto postupu prostřednictvím videa a zvuku.