Intimita ve vztahu s Bohem

Co je intimita?

Osmý týden je o intimitě

Jak chápat intimitu? Co nám brání prožívat důvěrný vztah s Bohem a mezi sebou navzájem? Některé odpovědi nám dává Richard Rohr:

Být druhým blíž

Důvěrný vztah můžeme popsat jako naši schopnost být v něžné blízkosti druhému . Intimita vzniká ve chvílích důvěrných sdělení. Intimita otevře své dveře a pustí druhého k nám dovnitř. Důvěrný vztah se snaží vybudovat lásku a proto někdy odhalí naší neschopnost lásku druhému vracet (v míře jak by si jí druhý zasloužil). Do intimity nelze vejít, aniž bychom neporazili ochrannou zeď kolem nás. Otevři své hlubší já druhému a dovolit druhému tam vejít

Zbořit ochranné valy

Lidská i božská intimita je vzácný jev. Pro žádného z nás není jednoduché být druhému příliš nablízko. Pro lidi, kteří se považují za důležité je to ještě těžší. Mají potřebu chránit si svoje hranice, v případě přílišné blízkosti útočit a nedávat nikdy najevo známky slabosti nebo nedostatku. Myslím, že Bůh začal pomáhat zvláště mužům rozmrazovat jejich osobnostní bariéru z ledu tím, že přišel v mužské podobě. Ježíš tak odhalil samotné mužství jako bezbranné a zranitelné. I muži potřebující něhu. A proto nás učil, že intimní tajemství Boha se předává skrze “maličké” a “chudé v duchu”. I on se takovým stal.

Více se otevřít

Mnozí z nás se bojí intimity. Dáváme si pozor odhalovat svoji nejhlubší identitu jinému člověku. A ani Bohu. Přesto existují lidé, kteří se intimity nebojí, kteří sebe neskrývají před zraky ostatních. Všimněte si, že jsou vždy šťastnější a realističtější. Mají více sil pomáhat druhým k důvěrnější blízkosti. Otevřenost jim dovoluje být sami sebou. Lidé, kteří se otevřenosti vyhýbají bývají naopak uvězněni jen v malém a ohraničeném světě. Do říše lidské i božské lásky lze vstoupit jen intimním vztahem.

Naše touha po intimitě může být naplněna pouze tehdy, když zmírníme svoji ostražitost vůči druhým ( terapeutu jett Psaris a Marlena Lyons )

Objevme naše skrytá bolestivá místa

Toužíme milovat z celého otevřeného srdce a přejeme si být milováni bez podmínek a bez výhrad. Jak toho dosáhnout? Hlavně tím, že usilujeme o poznání sebe sama a objevení míst, kde jsme zranitelní. Čím více do hloubky poznáme sami sebe, tím silnější bude naše schopnost mít důvěrný vztah s druhými. Touha po lásce nám pomáhá překonat odpor, strach a získat více odvahy uvidět, čím jsme výjimeční a v čem jsme jedineční. Jakmile se otevřeme důvěrnějším vztahům , objevíme i sami sebe.. [1]

Přirozená touha milovat a být milování

Otec Richard uzavírá:

Všichni toužíme po opravdové a důvěrné lásce. Naše touha je uvnitř nás samotných. Musíme silně zatoužit milovat a být milováni – jinak nikdy nedojdeme k podivuhodnému místu intimity a nikdy nenajdeme své pravé Já. Bůh nás svázal k sobě touhou po intimním vztahu s ním a vetkal do nás bezednou a nekonečnou potřebu být milován a zároveň i milovat.

Prameny

[1] Jett Psaris and Marlena S. Lyons, Undefended Love (Oakland, CA: New Harbinger Publications, 2000), 14, 15. 

Adapted from Richard Rohr, Immortal Diamond: The Search for Our True Self (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2013), 159–160, 171–172, 174. 

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 1 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Jack Delano, View of crowd dancing to the music of “Red” Sounders and his band, at the Club DeLisa, Chicago, Illinois (detail), 1942, photograph, New York Public Library, public domain. Nathan Dumlao, Untitled, 2020 (detail), photograph, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: In the center photo we see two bushes, separate but entwined, touching and sharing space. Human intimacy requires us to come as ourselves, undefended, co-creating a space for connection. Friends, lovers, communities who share raw hopes for change: we welcome each other into the intimacy of authentic presence.