Intimita ve vztahu s Bohem

Responzivní zabezpečení

Osmý týden: Intimita

Skutečnou intimitu můžeme zažít jen tehdy, když se nebojíme být zranitelní(Richard Rohr)

Intimita v jazyku milenců

Minule jsme odhalili velké tajemství: Věčný Bůh touží po intimitě s lidskou duší a vyhledává jí. Už jste intimitu zažili? Takové setkání s Bohem lze popsat pouze intimním jazykem milenců : tajemství, něha, jedinečnost, zvláštnost, nahota, riziko, extáze, neutuchající touha a samozřejmě také utrpení. To jsou slova z mystického slovníku svatých.

Intimita vzniká odhalením sebe

Intimní zážitek vzniká tehdy, když odhalíme svá tajemství a své touhy ostatním. Nebo je přiznáme sami sobě. Děje se tak často v atmosféře smutku, selhání a nebo touhy ukrýt se bezpečné náruči lásky. Když svěříme svá tajemství druhým dochází na obou stranách k obohacení. Osobnosti obou povyrostou.

Intimita s Bohem

A stejně tak intimní vztah s Bohem vznikne jedině tehdy, když mu své city odhalíme. Bůh nám na oplátku zjeví svůj vnitřek. Potíže s tím mají lidé, kteří se spoléhají jen na sebe. Neodhalí sebe a Tajemství Boží lásky jim také není odhaleno. Je odhaleno pouze těm, co mají touhu a odvahu milovat. Milující lidé ví jak přijímat touhy a potřeby milovaných. Umí je přijmout a nemají touhu intimitu druhého zneužít. Oba milenci jsou otevření k dávání. Oba si vzájemně přiznávají svoji touhu a vyznávají se z ní, ukazují prázdné místo které mají pro druhého . A právě to že přiznávají prázdnotu, že jí nabízí k naplnění, právě to je pro jejich vzájemnou lásku záchrannou sítí.

Odemknout dveře do intimity

Zaplněnost si lásku nemůže dovolit, protože ji nemá kam vložit. Nenabízí žádné výčnělky, kde by se mohla uchytit. Plnost proto nedává a ani nebere. Nevlastní hlad a prázdnotu po lásce. Jestliže odhalíme svoji zranitelnost, svojí nenaplněnost a prázdnotu dáváme naší duši velký náskok na cestě k intimitě.

Přijmout velké tajemství intimity

Mystikové osobně zažili intimitu s Bohem. Byli Bohem vpuštěni do velkého a podivuhodného tajemství. Ti kdo intimní vztah s Bohem nezažili, je možná nazývají troufalými, pošetilými či dokonce arogantními. Boží tajemství v sobě ukrývá všechny drahokamy moudrosti a poznání (Koloským 2:3).

Neboj se riskovat kvůli intimitě

Velké Tajemství bývá odhaleno jen lidem, kteří před Bohem nic neskrývají, kteří jsou ochotni přijmout sebe sama a nebojí se odkrýt přinejmenším před jednou další osobou. Ano je to riskantní, ale je to jediný způsob jak zažívat intimní lásku.

Neboj se odhalit svá tajemství

Někteří říkají, že slovo intimita pochází z latinského intimus – uvnitř nebo interní. Někteří říkají, že existuje ještě starší význam (byl nalezen na malém ostrově Timor) a měl význam – v zajetí strachu. V obou případech je pointa jasná. Intimita nastává, když odhalujeme svůj intimní vnitřek, i přes to, že překonáváme strach ze zranění. Nikdy dopředu nevíme, zda druhá osoba přijme to, co jsme jí odhalili, zda nás bude respektovat, nebo naopak od nás uteče. Musíme být připraveni i na odmítnutí. Intimita je vždy také riziko.

Prameny

Adapted from Richard Rohr, Immortal Diamond: The Search for Our True Self (San Francisco: Jossey-Bass, 2013), 164–165, 166, 167, 168–169.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 1 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Jack Delano, View of crowd dancing to the music of “Red” Sounders and his band, at the Club DeLisa, Chicago, Illinois (detail), 1942, photograph, New York Public Library, public domain. Nathan Dumlao, Untitled, 2020 (detail), photograph, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: In the center photo we see two bushes, separate but entwined, touching and sharing space. Human intimacy requires us to come as ourselves, undefended, co-creating a space for connection. Friends, lovers, communities who share raw hopes for change: we welcome each other into the intimacy of authentic presence.